TRỞ VỀ NGUỒN CỘI

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 29/05/2020

Cội nguồn của tất cả chúng ta là Ánh Sáng – Tình Thương và Phúc Lạc. Nhưng chúng ta đã quên đi cội nguồn của mình mà trở lại sống với những tâm hẹp hòi, ích kỷ, hơn thua, thù hận … Do đó cuộc sống chúng ta cứ mãi mãi bất an, khổ đau chật vật. Dù cuộc sống ngắn ngủi có mấy mươi năm thôi nhưng ít khi chúng ta có được một ngày bình an hạnh phúc vui vẻ trọn vẹn.
Gần đây một số nhà khoa học người Nga cũng đã nghiên cứu bầu khí quyển của qủa địa cầu chúng ta có những nguồn năng lượng lớn đổ dồn về, làm chuyển hoá tâm con người trở nên vui tươi hạnh phúc và suy nghĩ Thánh thiện. Nếu ai giữ được tâm yên định Thánh thiện thì sẽ tiếp nhận được sóng từ năng lượng này. Đây là thời kỳ nâng cấp hai tầng tâm linh rất rõ rệt. Một là sóng từ Thiện. Hai là sóng từ Ác. Hai loại sóng từ này giao động trong vũ trụ và phân minh rất rõ ràng.
Một là tâm yên định Thánh thiện thì sau khi chết mình sẽ được thăng tiến vượt bậc . Hai là tâm xấu ác thì sau khi chết mình sẽ bị trầm chìm và bị đẩy xa ra khỏi qủa địa cầu để tương ưng với tầng tâm xấu ác của mình . Tâm của chúng ta tương ưng với cảnh giới nào thì sẽ được kết nối năng lượng sóng từ khác nhau theo cảnh giới đó. Cho nên chúng ta muốn mình được bình an thăng tiến trong hiện tại và tương lai thì không thể nói là không tu.
Đây là thời kỳ chuyển hoá và nâng cấp rất rõ rệt. Nếu thời kỳ này ai quyết tâm tu thì sẽ rất mau tiến hoá vượt trội . Còn nếu ai theo đà làm việc bất thiện, suy nghĩ tiêu cực thì sóng từ năng lượng bất thiện cũng sẽ làm cho đời mình sớm lụn bại. Nếu tâm thức còn dao động theo chiều xấu thì sẽ không bao giờ mình có cơ hội trở lại làm người.
Cho nên chúng ta muốn kết nối năng lượng của vũ trụ, của chư Phật mười phương cùng chư vị Thánh hiền thì trong lòng của mình phải sạch hết những tâm oán hận hiềm thù, hơn thua lấy bỏ…Chúng ta phải mở rộng tâm hồn để yêu thương và đầy lòng tri ân đối với pháp giới . Sẵn sàng đón nhận tất cả mọi hoàn cảnh bằng sự bao dung. Cái gì mình cũng yêu thương, cái gì mình cũng tha thứ …thì mới vượt tầng sanh tử xấu.
Rất dễ kiểm tra sanh tử mình đi về đâu.
Nếu xét mình còn phiền hận người khác thì giao động sóng thức xấu. Nhưng nếu mình bỏ những tâm xấu và kết nối câu thông với những tâm từ bi cao hơn thì mình sẽ cảm nhận được cả ngày mình được thanh thoát nhẹ nhàng. Còn nếu mình không kết nối câu thông được với năng lượng từ bi này thì mình cảm giác thân thể nặng nề ách tắc không thông về cả thân thể và tư tưởng.
Cho nên nếu lở khởi những tâm xấu thì phải mau mau sám hối những cấu bẩn nặng trọc trong tâm. Phải sám hối thì mọi thứ sẽ thông trở lại. Người nào thanh lọc được những tâm xấu thì họ tiến bộ khác thường. Thời kỳ này rất phân minh, lên cũng nhanh mà xuống cũng nhanh. Chúng ta chỉ cần sống Thương Yêu, Tha Thứ và Tri Ân một thời gian tự động sẽ thấy cuộc sống và tâm lính của mình khác lên.
Trong lúc thiền định, ngoài sự thả lỏng buông thư toàn thân thì mình phải tương ưng với ba tầng tâm. 1/Thương yêu. 2/ Tha thứ . 3/Tri ân .
Có ba tầng tâm này mới tương ưng với năng lượng của vũ trụ và mới thoát khỏi tâm thấp kém chấp trước hận thù. Nếu khi nghĩ về người khác mà trong lòng mình còn lợn cợn thì biết rằng mình chưa thoát khỏi hận thù. Nếu trong lòng mình hết kẻ thù thì mình sẽ sống với tâm vị tha. Không phải là mình tha thứ mà mình tự động thương yêu.
Khi tâm Tri ân và biết ân trào dâng thì con người chúng ta bị chấn động lạ lắm. Mình có thể qùy xuống bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu và cúi đầu kính lễ tất cả cỏ cây hoa lá, vũ trụ non sông, muôn loài vạn vật bằng tâm thương yêu trân quý của mình. Mình muốn ôm ấp vổ về tất cả hư không đất trời . Mình muốn ôm ấp vổ về ngay đến con trùng con dế…Sự rung động của sóng tâm mình có một tầng số rất rõ ràng. Nếu ai đạt được ba tầng tâm này thì chúng ta sẽ thấy mình luôn luôn là ngập tràn phúc lạc, mình không phải là người của cõi này. Cõi người này rất thấp không thể tương ưng được với ba tầng sóng tâm này.
Phải đạt được ba tầng sóng tâm này mới nói đến chuyện thăng tiến tâm linh, còn không đạt đến đây thì khó lắm. Cho nên khi ngồi thiền hoặc đi đứng hay nằm nghỉ, chúng ta phải tập thả lỏng mình để không còn đúng sai , hay dỡ hơn thua lấy bỏ gì hết. Cái gì hiện khởi cũng chỉ rõ biết mà không cần tác động, thả lỏng để trả về trạng thái tự nhiên như nhiên, ngã chấp tự động tan biến, mình sẽ tiếp nhận năng lượng vũ trụ rất rõ.
Khi tâm mình thanh tịnh sẽ thấy rõ được những diễn biến trong nội tâm dù là một ý niệm hết sức mong manh mình cũng rất tường tận. Nếu còn thương ai ghét ai đó cũng chỉ là ảo ảnh của một đống xà nùi rối rắm. Cứ thả lỏng tự nhiên như nhiên, dù hiện quá khứ hay vị lai thì cũng để nó ở trạng thái tự nhiên như nhiên mà không tác động. Chỉ nhẹ nhàng rõ biết. Chỉ như vậy thôi không tác động, không làm gì thêm. Mọi thứ sẽ tự động rơi rụng mà không cần mình phải dụng công lấy bỏ. Lúc này mình đang ở trong cảnh giới Thiền định nên tâm sáng lạ thường lắm. Thiền định là một tầng năng lượng lớn câu thông với vũ trụ, làm chuyển hoá toàn bộ sự thanh trong của thân tâm mình .
Khi trong lòng mình hết hận thù là ra khỏi tầng tâm của con người thường. Khi có lòng thương yêu và tri ân là một tầng rung động rất cao. Đến tầng tâm này mới kết nối được năng lượng của vũ trụ sẽ chuyển hoá và khai thông mình. Đây là một tầng năng lượng rất trong sáng.
Năng lượng trong vũ trụ này rất nhiều nhưng chúng ta hợp với tầng sóng nào thì vũ trụ sẽ câu thông với mình tầng ấy. Đến khi tâm mình đầy đủ và trọn vẹn ba tâm ( Thương yêu, bao dung, tri ân) thì năng lượng vũ trụ sẽ làm tan biến ngã chấp và hoà tan mình vào vũ trụ gọi là trở về nguồn.
Trở về nguồn là trở về bản thể thanh tịnh trong sáng và ngập tràn phúc lạc vốn có xưa nay của mình. Việc này không khó bởi vì đây là nhà của mình, là kho tàng vô giá mà vũ trụ đã dành sẵn cho mình. Chúng ta chỉ cần thôi đi những suy nghĩ vọng động xấu ác làm tổn hao năng lượng vô ích. Phải biết trân quý những giây phút hiện tiền hiện thực sống động này. Suối nguồn yêu thương và phúc lạc là của chính mình. Chỉ cần chấp nhận như vậy thì cuộc sống chúng ta sẽ đổi qua một chiều hướng khác vô cùng tốt đẹp . Vì tâm là chủ . Tạo hoá của cuộc đời chính là tâm mình. Chúng ta muốn điều gì thì vũ trụ sẽ ban cho mình điều đó. Chúng ta muốn trở về nguồn thì nguồn sống yêu thương đang hiện hữu và mãi mãi chờ đợi chúng ta.

***************

( Ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải)
Ban Biên Tập chùa Long Hương

 

Bài viết liên quan