Trai đàn chẩn tế cầu nguyện âm siêu dương thái tại chùa Long Hương

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 09/09/2023

Sáng ngày 9/9/2023 (nhằm ngày 25/07 năm Quý Mão), nhân Đại lễ Vu lan PL.2567 ban tổ chức trang nghiêm thiết lễ Trai đàn Chẩn tế cầu nguyện âm siêu dương thái, cầu siêu chư anh linh đã hy sinh bảo vệ tổ quốc, chư hương linh tử vong do bệnh dịch Covid-19, trai Tăng cúng dường, phóng sinh, chẩn tế âm linh cô hồn,… tại chùa Long Hương (Nhơn Trạch – Đồng Nai).

Trai đàn do HT. Thích Vạn Châu – Viện chủ chùa Giác Hải (Quy Nhơn – Bình Định) làm Sám chủ; cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư đã thực hiện các nghi thức tâm linh Phật giáo, thành tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật gia hộ, tam nghiệp thanh tịnh, phát khởi tam tâm: từ bi, hỷ xả, bình đẳng để độ thoát chúng sanh trong cõi địa ngục ngạ quỷ, súc sanh tam đồ ác đạo.

Tại đàn lễ Hòa thượng Sám chủ cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư Chú nguyện biến thức ăn thành Pháp vị để chúng sanh trong các loài ngạ quỷ được thọ dụng và nhờ vào công đức lực cầu nguyện mà cô hồn được siêu sanh tịnh độ.

Trai đàn chẩn tế là một nghi lễ truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Nghi lễ này xuất phát từ thời Đức Phật khi về thăm quê hương, đã có chỉ dạy cho Tôn giả A nan tổ chức cúng lễ cầu siêu giải oan cho ngạ quỷ, cô hồn, các Bà la môn tiên,…

Trong đạo Phật, lập đàn chẩn tế là một nghi thức cúng, để bố thí thức ăn cho cô hồn. Trai đàn chẩn tế còn là lễ hội “làm chay” bố thí cấp phát lương thực giúp cho người qua cơn bức ngặt đói khát, không còn thiếu thốn, ban phát thí thực cho cô hồn hưởng thọ, được no.

Nghi thức trai đàn nhằm cầu siêu cho người đã khuất được siêu thoát và qua đó cũng cầu an cho người sống được an lạc. Theo giáo lý nhà Phật, Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, sự từ bi này không chỉ đối với người sống mà còn với người chết, không chỉ từ bi với con người mà còn từ bi với các loài chúng sinh. Chính vì lòng từ bi đó mà lập ra Trai đàn để cầu siêu cho các vong hồn được siêu thoát, hoá giải mọi tai ương hận thù để cuộc sống được ấm no, yên ổn.

Ngoài ra đàn lễ chẩn tế còn giúp Phật tử có dịp làm việc bố thí, sanh khởi đạo đức, nuôi dưỡng cho tâm người con Phật ngày càng được rộng lòng từ, biết thương yêu muôn loài vạn vật. Từ đó, tập lần xả bỏ những vị kỷ, những ích kỷ cá nhân, những pháp bất thiện như ích kỷ, hung bạo, dữ dằn lần lượt sẽ không còn, mọi người thương yêu nhau tạo sự an lành luôn xuất hiện như trong thế gian.

Thông tin theo Phật Sự Online

Link bài viết trên trang POS

Bài viết liên quan