SỰ KIỆN LỊCH SỬ “18 VỊ LA HÁN” CHÙA LONG HƯƠNG

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 27/12/2021

” Hít vào phước huệ viên mãn

Thở ra tròn đầy yêu thương “.

    Ngày 22/11/2021 AL Chùa Long Hương trân trọng cung nghênh chư tôn tượng Thập Bát La Hán được di chuyển từ Bắc Ninh. Tôn tượng đã được an vị tại Đại Hùng Bửu Điện Chùa Long Hương, Sư Phụ trụ trì cùng chư Tăng Ni bổn tự vô cùng hân hoan kính ngưỡng và ngập tràn xúc động được diện kiến kim thân của các Ngài.

    Mười tám tôn tượng La Hán Bồ tát được điêu khắc bằng gốc gỗ trắc hóa thạch có độ tuổi trên cả ngàn năm. Đây là một di sản Phật giáo hoành tráng quý hiếm và siêu tuyệt được các nghệ nhân điêu khắc bằng tất cả tâm huyết của mình suốt 20 năm.

” Tay vàng Đồng Kỵ sắc son

Chạm nên thớ gỗ thổi hồn núi sông “.

     Với những đường nét tinh vi độc đáo kỳ vĩ, các nghệ nhân đã thổi hồn mình vào tôn tượng tạo nên những thánh tượng uy nghiêm kỳ vĩ, có sức thu hút kỳ lạ khi chúng ta được đảnh lễ chiêm ngưỡng.

     Mười tám vị La Hán Bồ tát này trong huyền sử đều là những bậc đại đệ tử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vì bổn nguyện từ bi nên các Ngài nguyện vĩnh viễn lưu lại thế gian này để cứu độ chúng sanh. Đức Phật Thế Tôn của chúng ta trí tuệ viên mãn, từ lực viên mãn, Ngài tuy không hiện thân cho chúng ta thấy nhưng tình yêu thương của Ngài vẫn luôn che chở bao bọc và âm thầm dẫn dắt chúng sanh đến bờ an vui giác ngộ.

     Các bậc Bồ Tát La Hán các Ngài cũng có tâm nguyện như Đức Phật, mãi mãi lưu lại trong nhân gian trụ thế để độ chúng sanh, ai có phước duyên thì sẽ được gặp và chịu sự hóa độ của các Ngài. Vì vậy tuy chúng ta chiêm ngưỡng hình tượng nhưng từ bi lực và trí tuệ lực và nguyện lực của các Ngài vẫn luôn hiện hữu giao cảm với chúng ta.

     Mười tám vị La Hán mỗi vị đều ẩn tàng một công hạnh thiêng liêng tu hành trong nhiều kiếp, nên chúng ta chiêm ngưỡng sẽ cảm nhận được mỗi vị đều toát ra một từ lực và thần thái khác nhau tạo ra một thế giới tâm linh diệu kỳ linh động siêu việt khó tả. Nếu ai có duyên đến Chùa Long Hương xin hãy tiến vào đại hùng bửu điện để một lần lắng đọng tâm thành đảnh lễ Tôn tượng của Đấng Điều Ngự và Tôn tượng Thập Bát La Hán, hầu mong sẽ gieo duyên lành thù thắng trong hiện tại và tương lai cho tới ngày chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

     Nguyện cầu oai lực Tam Bảo luôn gia hộ, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, pháp giới chúng sanh đồng thành chủng trí.

     Chúng con thành kính tri ân Sư Phụ! Bậc Thầy tôn kính đã tạo duyên lành thù thắng để phước huệ chúng con mỗi ngày một tăng trưởng.

(Chùa Long Hương xin kính gửi tấm lòng tri ân thân thương đến các chú nghệ nhân cùng tất cả vạn duyên trùng trùng, đã thành tựu tuyệt tác di sản Phật giáo Tôn tượng Thập Bát La Hán hoành tráng siêu nhiên để lại cho hậu thế).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

*****

Ban Biên Tập Chùa Long Hương

Bài viết liên quan