Dấu Mốc Đáng Nhớ,Thay Đổi Hàng Tuần, Sau Hai Tháng Khởi Công Xây Dựng Nhà Tăng Đường Mới Thứ II

  • Đăng bởi:
  • |
  • 26/11/2015

32 hình ảnh ghi nhận tiến độ thi công công trình Chùa Long Hương, trong 8 tuần lễ,  từ 03/10 đến 21/11/2015

Ảnh 21_4993_resize Ảnh 22_5113_resize Ảnh 23_5701_resize Ảnh 24_5111_resize Ảnh 25_6216_resize Ảnh 26_5775_resize Ảnh 27_5997_resize Ảnh 28_6355_resize Ảnh 29_6571_resize Ảnh 30_6825_resize Ảnh 31_6978_resize Ảnh 32_6837_resize Ảnh 01_1948_resize Ảnh 02_1940_resize Ảnh 03_1968_resize Ảnh 04_1981_resize Ảnh 05_2042_resize Ảnh 06_2055_resize Ảnh 07_2461_resize Ảnh 08_2550_resize Ảnh 09_2559_resize Ảnh 10_3187_resize Ảnh 11_3298_resize Ảnh 12_3450_resize Ảnh 13_3479_resize Ảnh 14_3601_resize Ảnh 15_3903_resize Ảnh 16_4010_resize Ảnh 17_4320_resize Ảnh 18_4526_resize Ảnh 19_4536_resize Ảnh 20_4857_resize

Bài viết liên quan