QUYẾT TÂM PHÁ VỠ SANH TỬ

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 05/12/2021

QUYẾT TÂM PHÁ VỠ SANH TỬ

Khi chúng ta hết lòng, nhiệt tâm, nhiệt huyết với “Chánh Pháp” thì tất cả “nghiệp tập” sẽ bị đốt cháy. Tâm mình luôn khắng khít, thiết tha để “ngộ chân lý” thì mình bị cuốn hút vào trong đó không còn có chuyện thứ hai để làm. Lúc chúng ta rớt vào dòng chảy của Chánh Pháp thì mình tự động sẽ được cuốn trôi về nguồn. Tới đây chúng ta chỉ còn chuyện duy nhất để “phá vỡ sanh tử” mà thôi. Chúng ta thiết tha đến nỗi không có thứ gì chen vào được tâm mình, chỉ có việc “sáng đạo” là chuyện chính, tất cả các chuyện còn lại đều là zero. Sẵn sàng chết cho “đạo”, sẵn sàng nhập vào “Chánh Pháp” thì chúng ta sẽ đi đúng đường và chắc chắn rằng chúng ta sẽ “Ngộ” ngay trong đời này.

Khi chúng ta gom tâm, thiết tha với Chánh Pháp, mãnh liệt, quyết liệt, quyết tâm, gom hết sức bình sinh của mình, tập trung tất cả những năng lực vào “phá vỡ sanh tử, nhận chân được chân lý, dồn hết “tâm lực” vào một hướng để “vướt thoát lầm mê sanh tử” thì mọi chuyện chung quanh đều vô vị đối với mình., cứ cuốn hút vào đó, cứ tiếp nối, tiến bước …. cho đến một ngày mình thấy được “Chân lý”.

Nếu như mình không có “tâm thiết tha cầu đạo” đó thì xem như đời này chúng ta sẽ không “phá vỡ được sanh tử”.

Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư TT. Thích Tuệ Hải

Ban Biên Tập

Bài viết liên quan