KÍNH LỄ CHƯ PHẬT THIỆN CĂN THÙ THẮNG

  • Đăng bởi:
  • |
  • 24/05/2020

Trong sanh tử luân hồi vô lượng kiếp, bởi vì vô minh mù tối nên chắc hẳn chúng ta sẽ không nhớ mình đã từng tái sanh ở đâu và nhận chịu những khổ báo như thế nào! Chỉ trừ những bậc giác ngộ giải thoát, các Ngài đã chứng Túc mạng thông, chỉ trong một niệm là biết được luân hồi sanh tử của mình và tất cả chúng sanh vô lượng kiếp. Vì thấy rõ nguyên nhân khổ sẽ dẫn đến quả báo khổ, nên các Ngài nguyện không rời sanh tử dấn thân thị hiện vào cuộc đời để thức nhắc dìu dắt chúng sanh ra khỏi lầm mê. Vì vậy mà thế gian hay gọi các Ngài với danh từ là Phật, Bồ Tát hay Hiền Thánh.
Đối với các Ngài tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc, là máu mủ ruột thịt, là những bậc ân nhân, là những bậc cha mẹ, là những đứa con thơ dại… Các Ngài thương yêu bảo bọc chúng sanh còn hơn giữ tròng con mắt của chính mình. Điều này chúng sanh phàm mê không tin, bởi mắt họ không thấy nhưng đây là một hiện thực. Chỉ khi nào chúng ta một lần vén được màn vô minh của tâm thức, khi đó mình mới cảm nhận được tình thương yêu che chở bảo bọc của các Ngài đối với chúng sanh khó khổ cực nhọc như thế nào.
Cho nên những bậc có đạo lý khi một lần các vị tiếp nhận được tình thương yêu và trí tuệ của chư Phật rồi thì vĩnh viễn dù trăm ngàn kiếp, thịt nát xương tan… trên đầu chỉ đội Phật, từng tế bào huyết mạch của họ là dòng máu của Phật, trong trái tim từng ý nghĩ đều không quên ơn Đức Phật. Với thâm tâm tri ân và trọng ân đó mà các Ngài nguyện dấn thân vào sanh tử để cứu độ chúng sanh đền ơn chư Phật. Dù một đời chỉ độ một người mà phải hy sinh thân mạng, uy tín, danh dự của mình các vị vẫn làm. Chỉ có các vị mới thấu được tình thương yêu che chở của chư Phật. Chỉ có các vị mới thấu được giá trị cao quý và thâm ân của Tam Bảo đối với chúng sanh lớn lao vĩ đại như thế nào.
Vì vậy từng bước chân, từng hơi thở, từng nhịp đập, từng mạch huyết, từng ý nghĩ, từng lời nói từng việc làm …dù nhỏ nhiệm thi vi không chi không vì lợi ích cho chúng sanh. Kể từ khi tiếp nhận Từ Bi và Trí Tuệ của chư Phật, người đó vĩnh viễn từ đây trở về sau tận vị lai tế, họ không còn ích kỷ riêng tư và không bao giờ sống riêng cho mình được nữa. Cuộc sống của họ xuất hiện bất cứ nơi đâu… dù Thiên đường, trần gian hay địa ngục… cũng chỉ vì lợi ích cho cho chúng sanh mà thôi.
Nếu trong lòng chúng ta chưa phát khởi được tình thương yêu đối với mọi người thì sớm tối nên thiết tha kính lễ chư Phật. Xin Từ tâm của chư Phật soi sáng cho con để con có được tình thương yêu đối với chúng sanh muôn loài. Chỉ có tình thương yêu đối với chúng sanh sẽ làm cho thiện căn của mình càng ngày càng nảy nở. Chúng ta đừng nghĩ lễ Phật là chuyện bình thường, chính đây là nền tảng để sanh vô lượng thiện căn phước lành cho đến chứng đắc đạo qủa Vô Thượng Bồ Đề.
Đức Phật từng nói “ Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành “ , bởi vì bản chất của tất cả chúng sanh vốn là Phật, vốn là thiện lành không có ai là ác cả. Nên mình kính lễ chư Phật là để đánh thức Phật của chính mình phải thức dậy. Lễ Phật là đánh thức thiện căn của mình trổi dạy sống hợp với thánh đức của mình. Mình vốn xưa nay đã có đầy đủ suối nguồn yêu thương từ bi và trí tuệ như chư Phật. Nhưng do vô minh chấp ngã nhận cái giả làm thật nên khốn đốn với những cái ích kỷ nhỏ nhen. Cho nên các Ngài không ngại gian lao khó nhọc vào sanh ra từ là để thức nhắc và dìu dắt mình. Nếu bản chất mình là si mê thì không bao giờ có ngày giác ngộ và các Ngài không cách nào làm cho mình thức tỉnh được. Nhưng bởi vì bản chất thật của mình là giác nên các Ngài mới có thể giúp mình trở về với con người thật của mình.
Trong nhân gian có câu “ nước sẽ chảy về chổ trủng “. Nếu chúng ta siêng năng kính lễ chư Phật một thời gian thì tâm hồn và cuộc sống của mình tự động sẽ thay đổi. Bởi vì chư Phật tiêu biểu cho Từ Bi, Trí Tuệ và tất cả những điều thiện lành. Nên khi chúng ta cúi đầu kính lễ chư Phật là quy kính những điều thiện lành Từ Bi và Trí Tuệ của các Ngài. Khi mỗi niệm mỗi niệm mình đều quy y kính lễ những điều thiện lành thì rõ ràng là mình đang yêu mến và trân trọng điều đó. Như vậy làm sao mình có thể nghĩ ác và làm ác được, cho nên tâm chúng ta từ từ được thấm nhuần Từ Bi và Trí Tuệ hồi nào mình cũng không hay. Một thời gian chính mình và những người bên cạnh mình sẽ thấy mình thay đổi lạ thường. Từng lời nói, ý nghĩ và hành động của mình sẽ thay đổi, sắc diện sẽ thay đổi tươi hồng và sáng rạng lạ thường, bởi mình đã huân ướp từng ý niệm thiện lành trong từng hơi thở và huyết mạch của mình. Dòng máu của mình được nuôi dưỡng bằng từ tâm và ý niệm thiện lành nên sắc diện tươi nhuận, đầu óc rất sáng suốt linh thông. Trong tâm lúc nào cũng vui tươi độ lượng dễ khoang dung, dễ tha thứ, không hơn thua thù hằn… bởi trong trái tim mình đã thấm lòng Từ Bi và Trí Tuệ của chư Phật.
Người kính lễ chư Phật được như vậy thì sống giữa cuộc đời chỉ nói đến chuyện thành công chứ không thể nói chuyện thất bại. Vì phước đức của họ mỗi ngày mỗi vượt bực. Nên sự nghiệp thế gian sẽ gặp nhiều điều thuận lợi may mắn. Nếu trong công phu tu tập thì Từ Bi và Trí Tuệ càng ngày càng khai mở. Chẳng những họ được mọi người thương mến mà chư Thiên cũng phải kính nể. Vì khi một người có tâm thiện lành thì hào quang xung quanh họ sẽ phát sáng, những người ở chung quanh mình tuy họ không thấy nhưng họ cũng cảm nhận được sự thánh thiện hiền lành dễ thương của mình mà họ sanh lòng thương quý. Chư Thiên thấy được ánh sáng thiện lành này họ sẽ rất quý trọng và tìm cách ủng hộ. Qủy thần yêu ma tâm hồn tăm tối họ không thể tiếp cận với ánh sáng này nên điều ác sẽ lánh xa không tác động đến tâm mình. Chính người có tâm thiện lành đời sống của họ luôn ở trong phúc lạc. Dù gặp hoàn cảnh khó khổ gì họ cũng nhẹ nhàng lướt qua vì trong lòng họ có Phật.
Những người bị bế tắc trong công phu chúng ta cứ thành tâm kính lễ chư Phật một thời gian, tự động mình sẽ vượt qua không còn bị bế tắc nữa. Những vị đang tu hành không thể xem thường việc lạy Phật được đâu. Để ý một thời gian nếu mình không lạy Phật thì tâm hồn của mình dễ chai lỳ khô cứng. Người tu mà tâm hồn khô cứng chai lỳ thì không thể nói đến chuyện đạo đức và trí tuệ được. Người tu là đi ngược lại với con đường sanh tử nhìn thì thấy bình thường nhưng rất khó khăn. Nếu mình không sớm tối lễ Phật thiết tha để kết nối với từ tâm và trí tuệ của chư Phật thì có những chuyện chúng ta không thể vượt qua. Nên làm gì thì làm với những người chưa giác ngộ giải thoát thì việc kính lễ chư Phật không thể bỏ qua.
Những người gặp hoàn cảnh khó khăn cứ thành tâm lạy Phật một thời gian chắc chắn mọi chuyện sẽ thay đổi. Cho đến những người bị bệnh nan y lại cần phải nên lạy Phật để sám hối tội chướng của mình. Vì thân có bệnh là do hiện tại ăn uống sai lầm nhưng cũng có những bệnh do nghiệp mình đã tạo nên bây giờ cần phải lạy Phật sám hối. Do kính lễ chư Phật mà tâm mình thay đổi thì mọi chuyện chung quanh mình sẽ thay đổi. Điều này không phải nói để lý luận mà chỉ có người nào tận thẩm sâu trong lòng tôn kính trọng ân chư Phật và chư vị Thánh hiền rồi cúi đầu kính lễ thì mọi chuyện sẽ mở cửa với chúng ta.
Cuộc sống của mình nếu không có sự giữ gìn bảo hộ che chở của chư Phật và chư vị Thánh hiền thì chúng ta sẽ không có một giờ phút bình an.
Đầu óc mình sẽ không bao giờ nghĩ thiện, làm thiện và không bao giờ tu hành được. Vì vậy mỗi người sớm tối nên đối trước Tam Bảo thâm tâm kính lễ chư Phật, chư vị Thánh hiền. Tạ ơn vũ trụ hư không, đất trời và tất cả mọi người ở khắp muôn nơi đã che chở đùm bọc mình, để bảo vệ thiện căn phước lành cho chính mình. Cùng hướng tâm thay vì cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và tất cả chúng sanh trong lục đạo mà lễ Phật sám hối. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được hưởng phúc lạc vô biên và được sống trong tình thương yêu che chở bảo bọc của chư Phật mười phương và chư vị Thánh hiền cho tới ngày chứng quả Vô thượng Bồ đề.
Cuộc sống con người thật ngắn ngủi mong manh không tồn tại được bao lâu. Nguyện cầu mọi người ý thức được việc cần làm của mình là việc gì? Để không uổng phí một kiếp người khó được.

(Trích lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải)
Ban Biên Tập chùa Long Hương
Kính ghi

 

 

 

 

Bài viết liên quan