THIỀN LÀ GÌ?

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 10/03/2020

Thiền vốn vô ngôn! Nhưng sức sống của Thiền dung thông trong mọi lĩnh vực của sự sống và làm cho đời sống thăng hoa và đạt đến tinh hoa của sự sống đó là Đạo. Đồng thời thể hiện những tinh tuý của cuộc sống vượt thoát mọi ràng buộc thông qua hội họa, thi phú và âm nhạc…

Thiền là sự sống!

Tu Thiền là sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền.

Nội dung: Tâm Chiếu, Huệ Tịnh

Photograp: Ban Biên Tập LHP

Post: Thái Bảo

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan