THÔNG ĐIỆP “BÌNH AN CHO NHÂN LOẠI (Tiếng Việt – Anh – Myanmar)

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 20/05/2020

 

A MESSAGE OF PEACE FOR OUR HUMANKIND

လူသားတုိ႔အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သဝဏ္လႊာ

 

EACH OF US NEEDS TO CONTRIBUTE TO THE PEACE AND STABILITY

OF THIS GREEN PLANET WHERE WE LIVE

ကၽြန္ဳပ္တုိ႔ေနထုိင္ေသာ အစိမ္းေရာင္ကမၻာၾကီးရဲ႕ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔အားလံုး ကူညီပံ့ပုိးေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

THÔNG ĐIỆP “BÌNH AN CHO NHÂN LOẠI” (Việt - Anh-Miến)-xong

 

 

Bài viết liên quan