TỪNG SÁT-NA MỘT BẢN THÂN CỦA TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU KHÔNG THỂ LẶP LẠI

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 13/07/2023

Nếu mình thật sự không có dính tới chuyện của quá khứ, nếu mình thật sự không có dính tới vị lai thì cái đang nhìn của mình là cái THỰC TẠI là cái HIỆN TIỀN không dính gì tới quá khứ.

Cái HIỆN TIỀN không phải là cái hiện tại. Nếu nói là “Hiện tại” hoặc nói là “Ngay tại đây” có nghĩa là chúng ta đã khẳng định cái thời gian rồi. Ngay nơi hiện tiền thì cái ý niệm nó không có bóng dáng thời gian và không gian, nó chỉ là hiện hữu hiện thực như nó đang hiện hữu vậy thôi.

Ở ngay nơi hiện thực không có bóng dáng hiện tại, vị lai cho nên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm của chúng ta không rời hiện thực. Như vậy là chúng ta đang thấy như thật, đang sống như thật, đang biết như thật. Ở ngay nơi hiện tiền này mà không có bóng dáng của quá khứ, không có bóng dáng của vị lai thì lúc đó được gọi là TÂM-
– THUẦN KHIẾT mà RÕ và THÔNG thì đó được gọi là TÂM.

Ở NƠI HIỆN TIỀN NÀY BỊ LẦM LÀ VÔ MINH,
KHÔNG LẦM Ở HIỆN TIỀN LÀ MINH.

    Tức là giác ngộ thì cũng nơi hiện tiền này mà giác ngộ mà mê lầm thì cũng nơi hiện tiền này mà mê lầm.

NGƯỜI TU là NGƯỜI SỐNG TRỌN VẸN TRONG TỪNG KHOẢNH KHẮC MỚI MẺ HIỆN TIỀN

TỎ RÕ LÀ HIỆN TIỀN
HIỆN TIỀN LÀ TỎ RÕ
TỎ RÕ LÀ HIỆN TIỀN !»

Trích Bài giảng Kinh HN 546- TT. Thích Tuệ Hải

 

Bài viết liên quan