THÔNG ĐIỆP TRÍ TUỆ – THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ CHỮA LÀNH

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 02/10/2022

THÔNG ĐIỆP TRÍ TUỆ

 THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ CHỮA LÀNH

 Hít Vào Phước Huệ Viên Mãn

Thở Ra Tròn Đầy Yêu Thương

 

      Lời đầu tiên, tôi xin chân thành gửi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý huynh đệ, gửi đến quý Phật tử, gửi đến nhân loại chúng sanh  và tất cả chúng sanh muôn loài lòng thương yêu quý kính của tôi!

      Tôi xin gửi Thông Điệp Trí Tuệ, Yêu Thương và Chữa Lành này để quý vị có duyên đọc tới ứng dụng được! Sẽ nâng chúng ta lên tầng cao năng lượng mới. Để mọi người được tăng trưởng phước đức và trí huệ, chữa lành mọi bệnh tật nơi thân, chữa lành mọi phiền não nơi tâm, sớm đạt được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này!

      Khi ta mở mắt ra đón chào ngày mới với đầy trí tuệ giác ngộ! Đầy tình yêu thương! Đầy sự bao dung thứ tha hoà quyện và gắn kết. Chúng ta khởi lòng biết ơn vô tận đến Chư Phật Mười Phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng tất cả Chư Vị Thánh Hiền, cùng các Bậc Giác Ngộ từ ngàn xưa, cùng các Vị Thống Lãnh các Thiên Thần với sự sống, với hư không và vũ trụ mênh mông này. Con xin mở tâm đón nhận năng lượng trí tuệ! Năng lượng yêu thương! Năng lượng chữa lành! Năng lượng tha thứ, bao dung từ Chư Phật Mười Phương! Con xin lắng tâm đón nhận trong sự tĩnh lặng!

      Con xin khởi thân lễ tạ vì đã được đón nhận năng lượng trí tuệ, năng lượng yêu thương, năng lượng chữa lành từ tận nguồn của Chư Phật Mười Phương nhiều hơn, lớn hơn. Nên con xin nguyện mang tất cả những trí tuệ từ Quý Ngài, từ lòng từ bi và yêu thương vô tận của Quý Ngài đến cho cuộc sống này: cho mọi người, cho mọi hoàn cảnh, cho mọi duyên con sắp tiếp xúc trong ngày mới!

      Xin Chư Phật chứng minh và gia hộ cho chúng con luôn sống trọn vẹn bằng trí tuệ giác ngộ như Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát và Chư Vị Thánh Hiền đang sống! Chúng con xin sống trọn vẹn bằng tình yêu thương đối với cuộc sống, đối với mọi hoàn cảnh, đối với mọi người, mọi loài và đối với hư không vũ trụ này!

      Bắt đầu với sự việc đầu tiên là mắt thấy gì liền khởi yêu thương, tai nghe gì liền khởi yêu thương bằng sự sáng suốt của cội nguồn, của trí tuệ giác ngộ như các Bậc Giác Ngộ từ ngàn xưa! Chúng con nguyện lòng sẽ yêu thương, thứ tha, bao dung hết thảy những gì đang gặp, sẽ gặp và đã gặp! Nguyện lòng từ nay luôn sống bằng trí huệ, bằng yêu thương, bằng lòng bao dung, và bằng tình thương, chúng con không còn lý do và mục tiêu nào khác để sống!

      Ví như đang gặp hoàn cảnh đau khổ, bất an, vướng mắc và phiền muộn, bị sỉ nhục hay bị bất kỳ sự mất mát nào, thì ngay khi đó chúng ta bình tĩnh và nghiêm túc mở tâm đón nhận bằng sự biết ơn như nhận món quà cao quý, nhận bài học cao quý từ Chư Phật Mười Phương, từ vũ trụ, để cho mình thấu hiểu tận cùng sự bất an, sự đau khổ mà mình cần nếm trải. Chúng ta phải đón nhận bằng tất cả con tim yêu thương, không có bất kỳ thái độ hơn thua, chống đối hay xả ly nào cả. Ngay khi đó, mình hướng tâm chân thành để biết ơn người đang gây cho mình bất an đau khổ này! Vì nhờ hoàn cảnh này, đối tượng này nên mình mới được nếm trải và thấu hiểu, cũng như thấm thía tận cùng nỗi khổ đau mà khi xưa mình đã gây cho họ, cho hoàn cảnh mà trước đây mình đã không cảm nhận nỗi bất hạnh, nỗi khổ đau của họ! Nay nhờ vòng quay của nhân quả để mình hiểu được lời Đức Phật dạy về nhân quả! Nên xin cúi đầu kính lễ tạ ơn Chư Phật đã từ bi dạy cho mình về việc này! Và kính ơn hoàn cảnh, tri ân người đã mang điều tuyệt vời này đến để cho mình được nếm trải. Nguyện lòng đón nhận trọn vẹn tất cả với lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình! Nguyện sẽ tiêu dung và biến điều này trở thành trí tuệ tỏ thông! Biến thành năng lượng chữa lành tất cả mọi nghiệp chướng, báo chướng, bệnh tật, phiền não nơi thân tâm của chính mình!

      Nguyện lòng biến tất cả những điều này thành yêu thương, bao dung thứ tha hết thảy. Nguyện cho đối tượng và hoàn cảnh này, ngay bây giờ biến thành năng lượng của ánh sáng chiếu toả, để từ nay mình và người cũng như hoàn cảnh này chỉ còn là trí tuệ giác ngộ, chỉ còn là sự yêu thương và lòng biết ơn, dứt sạch sự bất an đau khổ với mình và cuộc sống! Ngay khi đó, mình cũng hướng về hoàn cảnh và đối tượng bằng tình yêu thương chân thành! Bằng sự thành tâm sám hối, mong được sự thứ tha bao dung của họ và hoàn cảnh. Ngay khi đó, mình cúi đầu kính lễ tạ ơn nghịch cảnh và người gây bất an đau khổ đang mang đến cho mình!

      Khi đó, mình khẳng định mình đã hết khổ đau, hết bất an do hoàn cảnh và đối tượng mang đến! Vì tại chỗ này, ánh sáng trí tuệ giác ngộ đang hiện tiền, mình và hoàn cảnh đồng ở trong ánh sáng đó! Ngay hiện tiền này, tất cả đều được tỏa sáng, đang tự chiếu tỏa rạng ngời, đang là ánh sáng bất tận, đang tràn ngập yêu thương như lòng từ của Các Bậc Giác Ngộ từ ngàn xưa đã từng giác ngộ. Con và chúng sanh đang được chữa lành tất cả bệnh tật, tất cả phiền não, tất cả khổ đau! Đang bình an và phúc lạc!

      Nếu gặp hoàn cảnh thuận thì mình cũng khởi nghĩ như vậy, ngoài việc khởi tâm sám hối. Khi gặp hoàn cảnh mới hay gặp bất kể ai, bất kể điều gì, thì ngay hiện tiền đó, mình khởi tâm yêu thương kính trọng và nói thành lời hoặc bằng hành động để thể hiện lòng yêu thương, kính quý đối với mọi người và hoàn cảnh. Xin nguyện tất cả mọi người và hoàn cảnh cùng mình yêu thương nhau và đối đãi với nhau bằng sự giác ngộ giải thoát, không còn đối xử trong mê lầm, ngã chấp nữa. Chúng ta bắt đầu nói năng và hành động bằng trí tuệ và tình yêu thương!

      Trong nhiều kiếp sinh tử, chúng ta đã gây tạo biết bao nhiêu lỗi lầm và làm đau khổ biết bao nhiêu chúng sanh. Nếu mình muốn hóa giải những oan khiên trái chướng, những vong hồn oan khuất, thì chúng ta cần gửi tình thương yêu và lòng thành tâm sám hối đến họ.

      Thưa tất cả các vị oan gia trái chủ đang hướng về tôi với tâm thù hằn, oán ghét, hơn thua, chống đối và hãm hại tôi. Trong nhiều kiếp vừa qua, tôi biết tôi đã tạo những lầm lỗi đối với các vị, đã hãm hại thù hằn oán ghét giết chóc các vị, để giờ phút này các vị đeo bám theo thân tôi để gây bệnh tật, gây bế tắc, tâm tôi bất an, mờ tối, không thấu hiểu được chân lý. Giờ này đối trước các vị, xin cho tôi được gửi tất cả tình thương yêu quý kính nhất của mình đến các vị và xin cho tôi được thành khẩn xin lỗi, thành khẩn sám hối các vị, mong các vị tha thứ cho tôi để ngay giờ phút này thân của tôi dứt hết tất cả các tội nghiệp mà tôi đã gây tạo trong nhiều đời, nhiều kiếp, để thân chúng tôi hoàn toàn được chữa lành, không còn bất kì bệnh tật nào xảy ra nơi thân này nữa và tâm chúng tôi được an lạc, thanh tịnh để trở về cội nguồn của ánh sáng giác ngộ vì tôi biết tôi cùng các vị đều xuất phát từ cội nguồn của sự giác ngộ. Giờ đây mong rằng tất cả chúng ta thấy được sự thật này.

      Chúng ta đều sanh ra cùng một nơi, một chốn, một cội nguồn của ánh sáng trí tuệ, do đó không lý do gì chúng ta tiếp tục thù hằn nhau. Vì vậy mong các vị thấu hiểu được sự việc này cùng với chúng tôi kết thành bạn hữu, kết thành bạn lữ, kết thành pháp lữ, thân cận gần gũi, chăm sóc dìu dắt nhau trở về cội nguồn của ánh sáng giác ngộ. Tôi xin được cúi đầu đảnh lễ tạ ơn các vị, vì các vị đã mở tâm tha thứ cho tôi và xin gửi trọn sự yêu thương, quý kính và thân thiện nhất của tôi đối với các vị.

      Mong rằng chúng ta từ đây trở thành pháp lữ hòa nhập vào cội nguồn ánh sáng giác ngộ giải thoát, để tự cứu mình và cứu chúng sanh ở khắp tam giới này đi đến sự giác ngộ giải thoát. Đối với những người đã từng gây tội lỗi, bất an, đau khổ, bất hạnh cho tôi, giờ này tôi cũng xin xả ly và thứ tha tất cả các vị. Xin gửi tình thương yêu đến các vị, vì tất cả chúng ta cũng đều xuất nguồn từ cội nguồn của ánh sáng giác ngộ. Cho nên giờ đây, quý vị cùng với chúng tôi quay trở về cội nguồn ánh sáng giác ngộ, để chúng ta sống trong trí tuệ, sống trong tình thương cũng như lòng từ của các Bậc Thánh, cùng thoát khỏi mê lầm, đạt được giác ngộ giải thoát để làm lợi ích cho chúng sanh muôn loài đền ơn Chư Phật.

      Nếu chúng ta đang bệnh tật bất kỳ ở đâu, thì chúng ta hãy hướng tâm về những tế bào thương yêu trân quý của mình mà sám hối để tiêu trừ hết những nghiệp bệnh của cơ thể.

      Này cơ thể yêu quý của tôi! Với tất cả những tế bào khắp cơ thể từ tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương…của tôi. Từ các hoành cách mô, tất cả các cơ quan nội tạng. Từ lục phủ ngũ tạng, động mạch, mao mạch, cho đến những tế bào nhỏ nhiệm. Từ những dịch nội bào ngoại bào, vỏ tế bào và nhân tế bào, khắp cùng những tế bào từ bên ngoài cho đến bên trong, sâu tận trong cơ thể.

      Xin cho tôi gửi tình yêu thương và lòng trân quý đến tất cả những tế bào nhỏ nhiệm nhất của toàn thân này. Các Vị cũng xuất nguồn từ cội nguồn ánh sáng giác ngộ trí tuệ. Giờ này tôi khẳng định: chúng ta, ai cũng đều xuất phát từ cội nguồn ánh sáng trí tuệ, nên tất cả chúng ta ngay từ giờ phút này hãy cùng nhau trở về cội nguồn của ánh sáng trí tuệ, của sự thông lưu, của sự chữa lành. Ngay từ giờ phút này tất cả các tế bào không còn bất kỳ sự vướng mắc ứ đọng và bệnh tật nào nữa. Hiện hữu ở đây là một cơ thể khang kiện, không tật bệnh, và tràn ngập ánh sáng trí tuệ, tràn ngập tình yêu thương. Cho nên ngay giờ phút này, toàn cơ thể chúng ta thống nhất thành một cõi ánh sáng. Nếu chúng sanh nào còn lẩn khuất ở nơi thân chưa được thống nhất, thì giờ này tất cả quý vị hãy thống nhất để trở về cội nguồn ánh sáng, để thân hiện hữu thành một thân thống nhất tuyệt đối, hòa tan tuyệt đối trong cội nguồn ánh sáng giác ngộ.

      Và tâm con từ lâu nay đang hướng về những chuyện buồn thương giận ghét, bây giờ con nguyện toàn tâm toàn ý hiện diện nơi đây là đang hiện hữu trong cội nguồn của ánh sáng giác ngộ giải thoát như Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền đã từng giác ngộ. Giờ đây, một lần nữa con xin thành tâm đảnh lễ tạ ơn Quý Ngài.

      Trước khi ăn, chúng ta nên khởi tâm khấn nguyện: Con tên… tuổi…pháp danh…hiện đang ở… con xin thành tâm đảnh lễ Chư Phật Mười Phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát! Cùng các Bậc Thánh Hiền, cùng các Bậc Giác Ngộ từ ngàn xưa, cùng các Vị Long Thiên Hộ Pháp, cùng các Bậc Thống Lãnh các Thiên Thần, cùng các Vị Thiện Thần…nhờ ơn Quý Ngài mà con có được thực phẩm như ngày hôm nay!

      Xin Quý Ngài ban phát năng lượng trí tuệ và năng lượng yêu thương, năng lượng chữa lành, năng lượng tích cực vào thức ăn, thức uống mà con sắp ăn! Vì chúng con hiểu rằng thức ăn là tinh hoa của vũ trụ, là linh khí của đất trời, để khi chúng con ăn vào tất cả thực phẩm đều biến thành thượng vị cam lồ! Biến thành năng lượng tích cực, năng lượng chữa lành tất cả bệnh tật nơi thân tâm con! Biến thành năng lượng yêu thương như Chư Phật, Chư Bồ Tát yêu thương chúng sanh! Biến thành năng lượng trí tuệ giác ngộ giải thoát! Xin thành kính đảnh lễ tạ ơn Quý Ngài!

      Xin cho chúng con gửi trọn tấm lòng yêu thương và tôn kính lên Quý Ngài! Xin cho con gửi sự yêu thương trân trọng quý kính của con đến thực phẩm, đến người bưng dọn thực phẩm, đến người nấu thực phẩm này, đến người mang thực phẩm đến nơi chúng con! Người chăm sóc nuôi trồng! Đến đất nước gió lửa và hư không vũ trụ đã ban phát và làm cho tất cả sự sống đang sống này!

      Xin yêu thương tất cả huynh đệ đang cùng ăn với con và xin yêu thương tất cả chúng sanh muôn loài! Xin chân thành đảnh lễ tạ ơn tất cả thực phẩm đang có nơi đây! Xin đảnh lễ tạ ơn hư không vũ trụ và tất cả duyên lành đưa thực phẩm đến đây để cho chúng con được dùng! Ngay bây giờ chúng con ăn, thì tất cả thực phẩm vào cơ thể con đều biến thành thượng vị cam lồ! Biến thành năng lượng tích cực nhất, năng lượng chữa lành mọi bệnh tật, để cơ thể con ăn xong được mạnh khoẻ cường tráng, thông lưu tự tại, biến thành năng lượng yêu thương như Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát và các Bậc Giác Ngộ đã từng yêu thương chúng sanh! Biến thành năng lượng giác ngộ giải thoát như Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát và các Bậc Giác Ngộ giải thoát!

      Xin nguyện cho tất cả chúng con yêu thương nhau thành một khối yêu thương trọn lành ở nơi đây, và chúng sanh muôn loài đều được hưởng trọn vẹn những điều con đã khấn nguyện tại nơi này!

      Xin yêu thương huynh đệ, tỷ muội đang ăn chung với con! Xin gửi tình yêu thương tất cả! Xin chân thành đảnh lễ và tri ân tất cả những gì đang hiện hữu! Xin được cúi đầu đảnh lễ tri ân và thương yêu mọi người, mọi loài, mọi duyên cảnh đang hiện hữu trong hư không vũ trụ này!

      Nếu mình làm việc thì khi đó mình khởi sự yêu thương công việc mình sẽ và đang làm, nguyện sản phẩm mình làm ra sẽ là sản phẩm đầy năng lượng trí tuệ, đầy năng lượng yêu thương, đầy năng lượng tích cực, đầy năng lượng chữa lành tất cả những bệnh tật khổ đau, những phiền muộn và tan hết mê lầm ngã chấp, để bất kỳ ai biết đến và sử dụng sản phẩm này đều được hòa tan vào tình yêu thương bất tận!

      Khi chúng ta bắt đầu vào thời thiền, chúng ta thành tâm kính lễ tạ ơn Chư Phật Mười Phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, cùng các Vị Thánh Hiền, cùng các Bậc Giác Ngộ từ ngàn xưa, cùng đảnh lễ các Vị Hộ Pháp Long Thiên, cùng các Vị Thống Lãnh các Thiên Thần.

      Giờ đây con xin thành tâm phát lồ sám hối tất cả những tội nghiệp mà con đã gây tạo trong nhiều đời, nhiều kiếp. Trong sanh tử vừa qua, con đã làm khổ sở, chết chóc, bức hại, giam cầm, khổ đau, bất an, gây bất hạnh, đau thương cho tất cả chúng sanh muôn loài và lớn nhất là những tội không biết kính tin Tam Bảo, thậm chí còn phỉ báng Tam Bảo. Tất cả các hành vi tội lỗi mà con đã gây tạo, giờ này con còn nhớ hoặc con không nhớ, con có biết hoặc con không biết, con có nghe hoặc con không nghe, con có nghi hoặc con không nghi, tất cả con xin thành tâm phát lồ sám hối.

      Cầu xin trên Chư Phật Mười Phương từ bi chứng minh và gia hộ lòng thành sám hối của chúng con, để ngay từ bây giờ tất cả những nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, oan khiên trái chướng nhiều đời, nhiều kiếp của chúng con. Những định nghiệp, bất định nghiệp, vi tế hoặc, những trần sa hoặc, những hoặc nghiệp, lậu hoặc và vi tế ngã chấp, pháp chấp của chúng con ngay tại đây được tiêu trừ, để thân chúng con hoàn toàn được thanh tịnh, tâm chúng con hết tất cả những nghiệp chướng che chắn phủ mờ, để trí tuệ chúng con ngay từ giờ phút này được khai mở, chúng con có thể thấu hiểu được chân lý, thấu hiểu được Tam Tạng thánh điển của Chư Như Lai để lại. Để chúng con tan biến được ngã chấp của mình, để hòa nhập vào cội nguồn giác ngộ giải thoát như Chư Phật, Chư Bồ Tát đã từng giác ngộ. Để từ đây mãi về sau tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm của chúng con đều xuất nguồn từ cội nguồn ánh sáng của trí tuệ xứng hợp với chân lý, xứng hợp với tâm ý của Chư Phật để tự cứu thoát mình và chúng hữu tình trong ba cõi ra khỏi lầm mê của sanh tử luân hồi.

      Con xin nguyện được ấn khả làm sứ giả của Chư Như Lai để con có thể chuyển tải giáo pháp bí mật, nhiệm màu của Chư Như Lai đến khắp tất cả chúng hữu tình, những chúng sanh nào cầu lợi lạc cũng như cầu sự giác ngộ giải thoát.

      Con cầu xin trên Chư Phật Mười Phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền, Chư Vị Long Thiên Hộ Pháp. Xin các Ngài phóng năng lượng trí tuệ, năng lượng yêu thương, năng lượng chữa lành của Các Ngài đến thân tâm con. Để ngay giờ phút này thân chúng con hoàn toàn vô bệnh, khang kiện, khỏe mạnh, cường tráng, tâm chúng con hoàn toàn an lạc, thanh tịnh, sẵn lòng hòa nhập vào cội nguồn ánh sáng trí tuệ. Con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn Chư Phật Mười Phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền, Chư Vị Long Thiên Hộ Pháp đã phóng năng lượng lành đến thân tâm con. Giờ đây con xin gửi tâm yêu thương, quý kính đối với tất cả mọi người, vì tất cả chúng con cũng tự ý thức rằng mình cùng một cội nguồn của ánh sáng giác ngộ.

      Chúng con nguyện hiệp nhất với nhau, hòa tan với nhau, tan biến tất cả những thân tâm hiện có của mình để cùng hòa tan tuyệt đối vào cội nguồn ánh sáng của trí tuệ, cội nguồn năng lượng của tình thương yêu và sự chữa lành. Tất cả chúng con xin hướng đến nhau bằng trí tuệ giác ngộ để chăm lo dìu dẫn nhau bằng tình thương như Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát đã thương yêu pháp giới chúng sanh muôn loài!

      Trước khi đi ngủ, chúng ta hướng tâm kính lễ, tạ ơn Chư Phật Mười Phương, Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền, Các Bậc Giác Ngộ từ ngàn xưa. Xin Các Ngài luôn luôn che chở và bảo bọc, gìn giữ và gia hộ cho chúng con được nghỉ ngơi trong cội nguồn của ánh sáng giác ngộ giải thoát mà Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát đã từng giác ngộ. Con xin gửi tình yêu thương của con đến với tất cả các huynh đệ và những người thân yêu cùng với nhân loại và tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương. Cầu mong cho tất cả huynh đệ và những người thân yêu cùng pháp giới chúng sanh muôn loài đều được yên nghỉ trong cội nguồn ánh sáng giác ngộ và tình thương bất tận của Chư Phật

      Cầu cho mọi người và tất cả chúng sanh muôn loài. Cầu cho hư không vũ trụ này mãi mãi chói sáng, mãi mãi yêu thương, mãi mãi bao dung đùm bọc, chở che, dìu dẫn, để tất cả hoàn cảnh, tất cả chúng sanh muôn loài sống trọn vẹn viên mãn tròn đầy bằng ánh sáng giác ngộ giải thoát như Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát đã từng sống. Cầu cho hư không vũ trụ và pháp giới mười phương tràn ngập ánh sáng chiếu toả rực rỡ chói ngời bất tận!

      Nam mô thường chói sáng, thường rạng ngời rực rỡ, thường chiếu toả bất tận!!!

 Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải

 Trụ Trì Chùa Long Hương

Bài viết liên quan