THÔNG ĐIỆP “BÌNH AN CHO NHÂN LOẠI” (Tiếng Việt – Anh -Thái Lan)

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 19/06/2020

 

 THÔNG ĐIỆP “BÌNH AN CHO NHÂN LOẠI”

A MESSAGE OF PEACE FOR OUR HUMANKIND

สาสน์ ศานติเพื่อมนุษยชาติ

MỖI NGƯỜI CẦN GÓP PHẦN BÌNH YÊN

CHO HÀNH TINH XANH MÌNH ĐANG SỐNG

EACH OF US NEEDS TO CONTRIBUTE TO THE PEACE AND STABILITY OF THIS GREEN PLANET WHERE WE LIVE

เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมเพื่อความศานติและความสงบสุข

ของโลกสีเขียวที่เรากำลังอาศัยอยู่

Thân gởi đến tất cả mọi người trên toàn thế giới!

Dear Everyone in Our Entire World!

ถึงทุกคนบนโลกใบนี้ของเรา

Tôi vốn là một nhà tu theo đạo Phật, nhìn thấy thảm cảnh của nhân loại đang phải chịu như bây giờ, tôi cảm thấy trong lòng rất xót xa… Trước hết tôi xin chia sẻ những khổ đau, bất an, mất mát và sợ hãi của tất cả mọi người trên toàn cầu. Tôi xin gửi sự bình an phúc lạc vô phiền vô hận, không sợ hãi, không bấn loạn và tất cả tình yêu thương của tôi đến với tất cả nhân loại trong hành tinh này. 

I am originally a monk following the Buddhist tradition. At the time being, as I am witnessing the calamities which our humankind has to endure, it pains my heart greatly. First and foremost, my thoughts go out to all of you in the world who are undergoing suffering, uncertainty, loss and apprehension. To all of mankind, to each and every one of you who are living on this planet, I would like to send out the energy of peacefulness, calmness, happiness, non-disturbance, non-resentment, fearlessness, non-distress and all of my affectionate love.

ในฐานะเป็นพระภิกษุ อาตมาเห็นโศกนาฏกรรมที่กำลังเกิดขึ้นกับมนุษยชาติ อาตมารู้สึกเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่ง อาตมาขอแสดงความเสียใจและขอแบ่งปันความทุกข์ การสูญเสีย และความหวาดกลัวของผู้คนทั่วโลก ณ กาลนี้

Theo đạo Phật thì chúng tôi tin rằng có luân hồi. Vì vậy trong sanh tử vô lượng kiếp, từ khi hình thành quả địa cầu này thì bắt đầu có chúng sanh. Tất cả chúng sanh dù là vi trùng nhỏ nhít cũng đều có tâm linh, họ là những sinh linh đang sống. Con người đã quên đi nguồn cội của mình và bắt đầu cho sự tàn sát, giết chóc, hãm hại lẫn nhau. Do đó thế giới càng ngày càng đen tối, sự oán hận hiềm thù vì chết chóc của những sinh linh đã tràn ngập khắp hành tinh này. Những sinh linh vì mang đầy oán hận nên không thể thọ thân trở lại, vì vậy họ đã trở thành những loại vi rút độc hại, các loài độc trùng, thú độc, hoặc còn chút phước thì họ thọ thân người trở lại nhưng thành những con người độc ác chuyên tìm cách giết hại đồng loại. Hoặc nhiều vong linh thù hận kết lại với nhau thành lực lượng âm binh lớn lao có sức tác động vào tâm thức con người, khiến cho con người giết hại nhau, tàn sát nhau để trả hận xưa kia mình đã từng giết họ…

According to Buddhism, we believe that there is a continuous, transmigrated cycle of life and death. Thus, throughout our countless birth and death cycles, ever since our Mother Earth came into existence, there has always been living beings. We further believe that all living beings, even as miniscule as bacteria, have spirituality, because they are beings that are actually living. As humans, we have forgotten the [collective] root [we share with other living beings], and thus, atrocities, killing, and harmful actions toward each other have taken place [since the very beginning]. Therefore, this world is turning grimmer day by day, and the hatred, anger and animosity of the multitudes of those living beings who have been killed permeate this entire planet. Due to their minds overfilling with resentment and vengeance, these living beings could not take rebirth in a physical body again, and thus, they have [taken on different forms, such as] disastrous viruses, deadly insects or animals, or, if they still have some merit, they would return in human form but are wicked and vicious, always looking for ways to harm and to bring death to other fellow human beings. On the other hand, there are many spirits with a mind of hatred and vengeance who have gathered into a great force, an army of incorporeal beings. They have the ability to influence the consciousness of human beings, leading humans to assault and to kill one another so that they can take vengeance on us because we have killed them in the past.

อาตมาขอส่งความสงบ ศานติ ความไม่หวาดกลัว ไม่ตื่นตกใจ และความรัก ความเมตตาของอาตมาทั้งหมด แด่มนุษยชาติ บนโลกใบนี้ ในพุทธศาสนาเราเชื่อในสังสารวัฏ ตั้งแต่มีการก่อตัวของโลกใบนี้ ก็มีการเวียนว่ายตายเกิด สรรพสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เชื้อโรคตัวเล็กๆก็มีจิตวิญญาณ แต่มนุษย์เราก็ลืมรากเหง้าของตนเอง และเริ่มฆ่าทำร้ายกัน เป็นผลให้โลกของเรากลายเป็นมืดมัวลง และเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอาฆาตแค้นของสิ่งมีชีวิตที่ถูกกระทำและไม่สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้เป็นมนุษย์ ดังนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นไวรัสร้าย แมลงมีพิษหรือสัตว์ดุร้ายต่างๆหรือถึงแม้ว่าพวกเขายังพอมีบุญที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ แต่ก็เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมอาฆาตที่พยายามฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือวิญญาณพยาบาทของพวกเขาได้รวมกันเป็นพลังมืดแห่งปิศาจที่มีผลกระทบต่อจิตใจของมนุษย์ ทำให้มนุษย์เรามีการฆ่าทำร้ายกันเพื่อแก้แค้นสิ่งที่พวกเขาถูกกระทำในชาติก่อน

Lửa hận thù đã tràn ngập trần gian này rồi, cho nên bây giờ khó tránh khỏi nạn giết hại tàn sát lẫn nhau. Do đó mà thế giới chúng ta nay hiểm nạn này, mai hiểm nạn khác, chiến tranh tàn khốc, thiên tai, dịch bệnh … luôn luôn xảy ra, tất cả đều do sự tàn độc ác tâm của loài người mà tự chiêu cảm. Vì vậy ngay bây giờ, rất cần lòng từ bi và sự cứu độ của chư Phật, chư vị Bồ Tát và chư vị Thánh hiền, cũng như rất cần mỗi người trong chúng ta phải thiền định để xả ly tất cả tâm xấu ác, thù hằn, oán hận, mưu đoạt hơn thua chống đối lẫn nhau. Chúng ta phải phát khởi tình yêu thương đến với mọi người, mọi loài trong khắp hành tinh này, để tạo thành một từ trường lực ánh sáng yêu thương và lòng bao dung mới mong hóa giải kiếp nạn này và các kiếp nạn sắp xảy ra trên hành tinh của chúng ta.

The fire of hatred and enmity has pervaded the entirety of this mundane world, and therefore, it is difficult to avoid the disastrous tragedies of living beings always bringing harm and death to one another. This world, therefore, constantly has to face with one peril today, and another tomorrow, with deadly wars, natural disasters, and pandemics. These catastrophes always happen, and they are, indeed, induced by the mind of hatred and hostility of human beings themselves. Thus, right in this very moment, we truly need a mind of loving-kindness and compassion, and we need to rely on the extrication of Buddhas, Bodhisattvas and other Noble Holy Beings. We also need to rely on our individual meditative state of the mind, a mind of renunciation that no longer holds on to viciousness, vengefulness, and enmity; [a mind that no longer wishes] to win over others by force or by conspiracy, nor to create opposition and strife among one another. We need to generate a mind of love toward all human beings and all species throughout this entire planet, so that we can create the electromagnetic vibration fields of luminosity, love, and magnanimity, and only then can we realize the wish to resolve this crisis and other calamities that are about to take place on our planet.

ไฟแห่งความอาฆาตแค้นได้ลุกลามปกคลุมทั่วโลกมนุษย์ไปแล้ว จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการฆ่าทำลายกันและกัน โลกของเราจึงกำลังเผชิญหน้ากับอันตรายจากภัยพิบัติ ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากความโหดร้ายของมนุษย์เรา ดังนั้น ณ ตอนนี้เราจึงต้องการความรัก ความเมตตา ของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์และเทพทั้งหลายเพื่อมาปลดทุกข์ให้พวกเรา ในขณะเดียวกันพวกเราทุกคนก็ต้องนั่งสมาธิภาวนาเพื่อปล่อยวางจิตที่แบ่งแยก เกลียดชัง อาฆาตแค้น แย่งชิงของเราออกไป เราภาวนาเพื่อสร้างพลังแห่งความรัก และส่งพลังนั้นให้กับผู้คนและสรรพสัตว์ทั้งหมดบนโลกนี้ แผ่พลังแห่งความรัก ความเมตตานั้นให้แพร่ออกไปเพื่อโอบกอดโลกใบนี้ของเราจึงจะช่วยบรรเทามหากัลป์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในอนาคต

Chính loài người đã hủy hoại toàn bộ thiên nhiên, gây đảo lộn hết tất cả vũ trụ này. Muốn lập lại trật tự vũ trụ thì từng người trong lòng phải tự lập lại trước, mỗi người phải tự gạn lọc nơi tâm mình không còn mưu đồ giết chóc, hơn thua thù hận nhau nữa, đúng với câu “Tâm bình thì thế giới bình”. Nếu chúng ta còn yêu thương hành tinh này và muốn nó tồn tại lâu hơn thì chính mỗi người sống trong hành tinh này phải bình tâm lại, xóa đi tất cả những tranh đoạt hơn thua cá nhân ích kỷ, dừng lại những cuộc tàn phá rừng, hủy hoại môi trường sống của thiên nhiên, giết hại muôn vật và mưu sát đồng loại … Nếu chúng ta không làm được những điều này thì sẽ chứng kiến một ngày loạn thật xảy ra. Bây giờ mầm mống này đã lan tỏa khắp nơi rồi. Ai cũng muốn hơn thua tranh đoạt, đụng tới quyền lợi của họ là sẵn sàng mưu hại trả thù, hơn thua giết chóc… oán hận đã tràn ngập khắp hành tinh này. Như vậy bảo sao mà thế giới này không loạn?

It is actually human beings who have brought destruction to Nature and have disconcerted this whole universe. Therefore, if we want to bring back order to the universe, each and every one of us, first and foremost, must reinstate the order in our own heart-mind; each and every one of us must sift through and filter our mind so that there will be no more horrid vengeful schemes, resentment and anger, nor any retaliation with enmity. It would then be in accordance with what we say about “Peaceful Mind, Peaceful World.” If we still love this planet and want it to last for a while longer, then each of us inhabitants on this planet have to settle our minds peacefully, to eradicate our power struggle to retaliate with selfishness, to end the destruction of forests, to stop the devastation to the natural environment, and to bring an end to the killing of multitudes of beings and plotting assassination of fellow humans. If we cannot do that, then we will witness the day when real troublous turmoil would ravage. Nowadays, the kernels of this turmoil have already been dispersed everywhere far and wide. Everyone wants to fight to win over others, to crucify others… and hatred and hostility pervade this entire planet. If so, then how can this world not be ravaged by disarrangement?

มนุษย์เราเป็นคนที่ทำลายธรรมชาติทั้งหมดทำให้จักรวาลทั้งหมดนี้แปรปรวน ถ้าหากเราต้องการที่จะให้จักรวาลนี้ได้กลับคืนสู่สภาพเดิม เราแต่ละคนก็ต้องปรับเปลี่ยนตนเอง ขจัดจิตใจที่เจ็บแค้น อาฆาต ในใจของเราออกไป ดั่งวลี “ ใจที่สันติสู่สันติภาพโลก” ถ้าหากเรายังรักโลกใบนี้ของเราและต้องการให้โลกใบนี้อยู่กับเราอีกต่อไป เราทุกคนต้องทำให้จิตใจของเราสงบลง ลด ละ ความเป็นตัวตน ปล่อยวางการแย่งชิงเอาชนะซึ่งกันและกัน หยุดการตัดไม้ทำลายป่า หยุดการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฆ่าและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หากเราไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นบนโลกนี้อย่างแน่นอน ปัจจุบันนี้สัญญาณของความวุ่นวายก็แพร่กระจายไปทั่วทุกที่แล้ว ใครๆก็ต้องการที่จะแย่งชิงเอาชนะ เอาเปรียบซึ่งกันและกัน เมื่อเสียผลประโยชน์ของตนก็จะไม่ยอม จะแก้แค้นฆ่าทำร้ายกันเพื่อเอาคืน ทำให้โลกของเราเต็มไปด้วยพลังแห่งความอาฆาตแค้น เพราะฉะนั้นโลกของเราจะไม่ตกอยู่ในความวุ่นวายได้อย่างไร?

Chúng ta cùng sống chung với nhau trên hành tinh này thì mỗi chuyện xảy ra mình đều chịu trách nhiệm. Thế giới này nạn đốt phá rừng càng ngày càng lan tràn, khí oxy từ từ bị hao hụt. Nếu những người trên hành tinh ý thức được điều này thì mỗi người chỉ cần trồng 10 cây xanh và không được đốn phá nó thì chúng ta giữ được lá phổi của quả địa cầu, sau này chúng ta sẽ đủ oxy để thở.

Together we live on this planet and together we are responsible for anything that occurs here. The disaster of deforestation and forest burning continues to escalate day by day and the amount of oxygen is gradually being depleted. If all of us who are inhabitants of this planet are consciously aware of this, then all we need to do is for each of us to plant ten green trees instead of cutting them down. If so, we can then maintain the lungs of our globe, and in the future, we will have enough oxygen for breathing.

พวกเราต่างใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บนโลกใบนี้ ดังนั้นเราทุกคนก็ย่อมมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ด้วยกัน เมื่อการตัดไม้ เผาทำลายป่านับวันก็ยิ่งแพร่กระจายมากขึ้นเรื่อยๆ ออกซิเจนก็ค่อยๆลดลง แต่ถ้าหากเราตระหนักเรื่องนี้ได้ เราจะช่วยกันปลูกต้นไม้กันคนละสัก 10 ต้น เราจะไม่ตัดไม้ทำลายป่า เช่นนี้ เราก็ได้ช่วยรักษาปอดของโลกใบนี้ และเราจะมีออกซิเจนเพียงพอที่จะหายใจ

Nếu theo đà phát triển công nghiệp thì lần lần rừng bị tàn phá và thu hẹp, khí oxy sẽ bị hao hụt. Phổi thiếu oxy thì toàn bộ cơ quan nội tạng đều bị thiếu, sức khỏe con người sẽ bị cạn kiệt do thiếu oxy để thở, cho nên bệnh phổi sẽ lan tràn khắp vũ trụ và cũng dự báo cho trận vi rút này là người vì bệnh phổi mà chết.

At the current pace of our technological development, forests continue to be destroyed and diminished, and our oxygen level is decreasing. Lacking oxygen in our lungs will lead to the lack of oxygen in all of our internal organs; people’s health will deteriorate because they do not have enough oxygen for breathing. Thus, lung diseases will spread all over the world, and it is anticipated that this viral catastrophe in particular would cause people to die out of lung failure.

การพัฒนาของอุตสาหกรรมนำมาซึ่งการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้พื้นที่ป่าลดลงส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนก็จะลดลง เมื่อปอดของเราขาดออกซิเจนอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายเราก็จะขาดออกซิเจน สุขภาพของเราก็จะแย่ลง ทำให้โรคทางเดินหายใจจะแพร่ระบาดดั่งการการทำนายของการแพร่ระบาดของไวรัสทางเดินหายใจในครั้งนี้

Công nghiệp càng phát triển thì càng lấn át rừng thêm nữa, vậy càng lúc oxy càng cạn kiệt. Nào là khí thải của công nghiệp, khí thải của công nghệ lạnh, nó sẽ làm tan tầng ôzôn bao bọc khí quyển này khiế   n cho quả địa cầu càng ngày càng nóng lên. Không khí nóng lên thì băng sẽ tan chảy và lũ lụt sẽ xảy ra. Chuyện này toàn cầu ai cũng biết nhưng đây là vấn đề để qúy vị ngồi bàn với nhau ở trên bàn thôi nhưng chưa có nhà lãnh đạo nào vận động người dân và bắt buộc mọi người phải trồng bao nhiêu cây xanh ở chung quanh chỗ ở của mình. Nói tóm lại, các vị lãnh đạo trên thế giới càng phải nghiêm cấm việc đốt phá rừng để bảo vệ môi trường thiên nhiên hơn nữa. Đồng thời mỗi quốc gia cần phải khuyên dân mình trồng cây xanh để bảo vệ môi trường sống chung quanh mình, cũng là để bảo vệ lá phổi cho quả địa cầu này, nếu không thì nhân loại từ từ sẽ bị hủy diệt.

The more technology develops, the more it will encroach on the forests and the more oxygen is exhaustive. There are emissions from technology in general, including the refrigeration technology, which cause the ozone layer to be depleted and the global heat to rise. When the heat rises up, then the world ice will melt, which in turn causes flooding disasters. Almost everyone in the world knows about this; however, it is something that is being discussed on the table, and no leader thus far has started a movement making it mandatory for each citizen to plant a certain number of trees around their living quarters. In short, world leaders need to strictly enforce stronger measures to prohibit deforestation in order to further protect the natural environment. Concurrently, each nation needs to encourage their citizens to plant more green trees to protect their own surrounding environment, and, at the same time, protect the lungs of this globe; otherwise, humankind will gradually become extinct. 

 

เมื่ออุตสาหกรรมยิ่งพัฒนา ป่าไม้ก็ยิ่งถูกทำลาย ออกซิเจนก็ยิ่งลดลง บวกกับมลพิษทางอุตสาหกรรม มลภาวะเรือนกระจกทำให้ชั้นโอโซนของโลกเราถูกทำลาย ส่งผลทำให้โลกของเราร้อนขึ้น เมื่อโลกร้อนขึ้นน้ำแข็งก็จะละลาย ทำให้เกิดน้ำท่วม และเกิดน้ำป่าไหลหลาก เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนต่างรู้กันดีและนำเข้าการประชุมเสวนาบ่อยครั้ง แต่ยังไม่เห็นมีผู้นำท่านใดออกมารณรงค์หรือบังคับให้ประชาชนต้องปลูกต้นไม้คนละกี่ต้นในพื้นที่รอบๆที่อยู่อาศัยของตนเอง กล่าวโดยสรุปคือ ผู้นำของโลกทั้งหลายต้องมีความจริงจังในการห้ามการตัดไม้ทำลายป่าและช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมมากกว่านี้ ในขณะเดียวกันแต่ละประเทศก็ต้องรณรงค์ให้ประชาชนปลูกไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตนเองอยู่อาศัย และเพื่อดูแลปอดให้โลกของเรา มิฉะนั้นมนุษย์เราก็จะถูกทำลายอย่างช้าๆ

Cho nên trong tương lai, đất liền có khả năng sẽ chìm xuống thành biển. Biển sẽ dâng lên thành đất liền màu mỡ phù sa để cỏ cây được sanh sôi nảy nở trở lại cho chúng sanh loài khác sinh sống. Đây không phải là tận thế mà là chuyện thay cũ đổi mới, “đổi đất thì đổi đời”.

Thus, in the future, there is a chance that the earth will sink into the ocean. Then, the ocean water will rise up to become earth with fertile silt once more so that new plants can grow and reproduce, and so that new beings can end up living there again. This is not the apocalyse or the end of the world, but it is simply changing something old into something new, just like the saying “changing earth, changing life.”

ในอนาคตพื้นดินที่เราอยู่ก็อาจจะจมลงเป็นทะเล และทะเลก็ยกขึ้นมาเป็นพื้นดินใหม่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่ให้ต้นไม้และสรรพชีวิตอยู่อาศัย นี่ไม่ใช่ว่าเป็นวันสิ้นโลก แต่เป็นเรื่องเก่าไปใหม่มา “ เปลี่ยนผืนดิน เปลี่ยนชีวิต”

Nếu chúng ta không muốn chiêu cảm những ác báo này và mong muốn cho thế giới bình an hạnh phúc lâu dài thì ngay từ bây giờ mỗi người phải tự ý thức và bảo vệ môi trường sống chung quanh mình. Ngay nơi tâm mình phải sạch hết những oán hận hiềm thù, mình phải bắt đầu từ tâm yêu thương thanh tịnh của mình, để sóng từ hiềm thù không còn trong tâm mình nữa. Mình phải phát ra sóng từ yêu thương tôn kính bằng tất cả chân tình của mình gửi đến cho những sinh linh đang oán hờn, đang phiền hận để những sinh linh này chạm đến được sóng từ yêu thương của chúng ta thì họ không còn oán hờn phiền hận nữa, để khi họ vừa chạm tới con người là làm cho người đó khỏe lên không còn bệnh nữa và được vui vẻ khỏe mạnh. Điều này ai cũng có thể làm được.

If we do not want to engender these unwholesome, vicious repercussions of our actions, and we wish for our world to be in peace and happiness, then from this point onward, we must be self-conscious and learn to be protective of our surrounding environment. And right in our mindstream, we have to relinquish all resentment and animosity. We must begin to live with a mind of love and purity, so that the electromagnetic waves of resentment and hostility no longer exist in our mind. We must genuinely generate the vibrations of love and respect, and mentally send them to the resentful, hateful living beings, so that when they are touched by our vibrations of love, they themselves would no longer have resentment and animosity. Instead, when they come in touch with others, they would make others stronger with no more illness and anxiety, by giving them health and happiness. To send out our vibrations of love to the world is something that any one of us can do.

ถ้าหากเราไม่ต้องการที่จะรับผลกรรมเหล่านี้และปรารถนาให้โลกใบนี้ดำรงอยู่อย่างสันติสุขยาวนานตั้งแต่บัดนี้ เราทุกคนต้องตระหนักรู้ รักษาสิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวเรา ทำใจของเราให้ใสสะอาด ปราศจากความเจ็บแค้น เราจะใช้พลังแห่งความรัก ความบริสุทธิ์จากข้างในใจเรา เพื่อลบพลังความคับแค้นของเราออกไป ส่งพลังแห่งความรัก ความเมตตา ความเคารพซึ่งกันและกันของเราให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่กำลังตกอยู่ในความทุกข์ ความเจ็บแค้นเพื่อช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสถึงความรักนั้นของเรา และเมื่อพวกเขาสัมผัสได้ถึงความรัก ความเมตตาของเราแล้ว ความทุกข์ ความเจ็บแค้นของพวกเขาจะไม่มีอีกต่อไป ดังนั้นเมื่อพวกเขาสัมผัสถึงมนุษย์จะช่วยให้มนุษย์หายจากความเจ็บป่วยและมีความสุขได้  เรื่องนี้เราทุกคนสามารถทำได้

Cho nên chúng ta hãy cùng chung với chư Tăng Ni và Phật tử ở khắp nơi trên hành tinh này, mỗi thời công phu chúng ta hãy gởi gắm tình thương yêu bao dung và sự tri ân của mình đến với vũ trụ. Năng lực này chúng ta không thấy nhưng thật sự là một sự chuyển hóa, vì tâm linh làm cho vật chất hiện hữu. Năng lực của tâm linh còn mạnh gấp triệu triệu lần vật chất. Tâm chúng ta động theo chiều nào thì sóng từ và năng lực đó sẽ tràn ngập khắp không gian này theo chiều đó. Nếu tất cả những người trên thế giới này một phen rũ sạch tất cả những oán hận thù hằn thì bệnh dịch, khổ nạn sẽ hết liền ngay tức khắc. Đây không phải là vấn đề tôn giáo mà là một hiện thực đang có trong vũ trụ này.

Thus, let all of us inhabitants on this planet, together with all Ordained and Buddhist members in each of our practice sessions, entrust our energy of love, magnanimity and gratitude to the universe. Although we may not actually “see” this energy, in reality, it is a force of transformation; in fact, it is spirituality that makes matter exist. The power of spirituality is one hundred times stronger than the power of matter. Therefore, whichever direction our mind is moving toward, then our vigor and electromagnetic waves would be sent into space in the same direction. If right in this very moment, all the people living in this world, once and for all, completely cleanse themselves of all resentment and vengeful animosities, then the pandemic and calamities would instantly come to an end. This is not a religious matter but the very existing reality of this universe.

ดังนั้นพวกเราทุกคนพร้อมใจกับบรรดาพระภิกษุ ภิกษุณีทั่วโลก จงนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม เพื่อส่งพลังแห่งความรัก ความเมตตา และความกรุณาของเราแก่จักรวาล แม้ว่าเราไม่สามารถมองเห็นพลังเหล่านี้ แต่มันมีอยู่จริงและช่วยในการแปรเปลี่ยน เพราะว่าจิตของเราเป็นที่กำหนดให้สรรพสิ่งได้ปรากฏขึ้น จิตมีพลังเป็นล้านๆเท่าของวัตถุ จิตของเราเคลื่อนไปทิศทางไหน รัศมีของพลังจิตก็จะแพร่กระจายในอากาศตามทิศทางนั้น ถ้าทุกคนบนโลกนี้สามารถละได้ ความเกลียดชัง ความเจ็บแค้น โรคภัยและความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดไปในทันที นี่ไม่ใช่เป็นความเชื่อของทางศาสนาแต่เป็นความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ ในจักรวาลนี้

Chúng ta phải tự xét lại mình! Đối với trần gian này mình vận hành bằng tâm gì? Nếu tâm mình xấu ác mình mới có thể kết nối với những tâm thù hằn oán ghét, chiêu cảm nó đến với mình và có thể giết chết được mình. Bây giờ muốn dứt sạch thù hằn oán ghét trong tâm thì chỉ có một tình thương, đó là mong muốn cho mọi người chung sống an vui hạnh phúc, mong muốn cho mọi người đều phải nghĩ đến nhau, chăm lo săn sóc tương trợ cho nhau trong hành tinh này. Mình phải đem tâm lực của mình hướng về các cõi âm, để tâm họ cũng chuyển đổi bằng tình thương chứ không còn hận thù oán ghét nữa thì thế giới này lập tức bình an. Nhưng không ai tin chuyện này, họ cho rằng đây là vấn đề tâm linh nhưng tâm linh năng lực của nó bằng triệu triệu lần vật chất. Lực vật chất không có giá trị nếu mình đem những vật chất để chống đối hơn thua thù hằn với nó thì lập tức nó sẽ tìm cách hơn thua để diệt trừ mình. Đây là Nhân Quả. Nếu như tâm linh không hơn thua đấu tranh, giành giựt, tàn sát lẫn nhau thì thế giới thanh bình ngay tức khắc. Mọi khổ nạn dịch bệnh sẽ biến mất ngay khi tâm con người thay đổi.

Let us re-examine ourselves! With what kind of mind are we functioning towards in our mortal world? If our mind is malevolent, it can connect with other minds of vengeful animosity; it can attract them toward us, and they can thus bring death to us. If we want to be utterly free of vengeance and hatred in our mind right now, then we should feel nothing but love and wish for everyone on this planet to live peacefully and happily, to be thoughtful and considerate of each other, to take care of each other and to be mutually supportive of one another. We also need to entrust this mental power to the underworld so that the minds of those incorporeal beings would also transform due to the power of our love; they would no longer hold on to grudges, hatred and animosity, and thus, this world would instantaneously become peaceful and stable. Yet, no one believes [that this can be done]. They think that this is spiritual [as it has nothing to do with matter or viruses]; however, in reality, the spiritual power is over a million times more vigorous than that of physical matter. The power of physical matter is of no value [in comparison to the spiritual power]. If we still turn our mind of resentment and hatred toward the like-minded living beings and want to fight over them, to retaliate, then they would find ways to win over us and to eradicate us. This is unavoidable karma, cause and effect. However, all catastrophes and pandemics would dissolve the very moment our human mind transforms.

เราต้องกลับมาดูข้างในใจของเรา ดูว่าเราดำรงอยู่บนโลกนี้ด้วยใจอย่างไร ถ้าคนที่มีจิตใจไม่ดีหรือโหดเหี้ยมก็จะติดต่อและดึงดูดกับพลังจิตที่อาฆาตแค้น และสามารถทำลายตัวเขาได้ ดังนั้นถ้าต้องการที่จะปลดความเจ็บปวดอาฆาตแค้นในจิตใจเราออกไป เราเพียงแค่ต้องการความรัก ความปรารถนาที่จะให้ทุกคนอยู่รวมกันอย่างสันติสุข คิดถึง ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนโลกนี้ เราต้องเอาพลังจิตของเราส่งไปถึงโลกวิญญาณเพื่อจะให้วิญญาณเหล่านี้ได้แปรเปลี่ยนจิตใจของพวกเขาให้มีความรัก ไม่ใช่ความอาฆาตแค้น เช่นนั้นโลกของเราก็จะมีสันติภาพ แต่คนไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้นักเพราะเขาคิดว่า นี่เป็นเรื่องของจิต แต่ความจริงจิตมีพลังเป็นล้านๆเท่าของวัตถุ พลังของวัตถุจะไม่มีความหมายถ้าเรานำวัตถุเพื่อจะต่อสู้เอาชนะกับเขา เขาก็จะหาวิธีเอาชนะเราคืนกลับไป นี่คือ กฎแห่งกรรม แต่ถ้าจิตของเราไม่มีการแย่งชิงต่อสู้ อาฆาต โลกของเราก็จะสงบ และมีความสันติในทันที โรค ภัยทั้งหลายก็จะหายไปเมื่อใจเราเปลี่ยน

Ngay đây, chúng ta không cần theo một tôn giáo nào cả nhưng trong lòng mình rũ sạch những phiền não hận thù, yêu thương quý kính mọi người mọi loài, tha thứ cho những điều mà từ trước tới giờ trong lòng mình bị gút mắc thì chúng ta tự động sẽ bình an phúc lạc. Thật ra tất cả các tôn giáo đều khuyên tín đồ của mình làm điều này nhưng không mấy ai làm được … Ngược lại oán hận thù hằn thì mỗi ngày một chồng chất lên. Những nhà cầm quyền thì chế tạo vũ khí gây ra chiến tranh tàn sát giết chóc nhau. Những người có thế lực mạnh thì luôn luôn lấn lướt kẻ yếu, dùng mọi thủ đoạn để hủy diệt nhau, dùng thế lực của mình để áp chế người khác … Chính mình đã gây nhân bất an thì làm sao có sự bình an? Mình đang đứng trên bờ vực nguy hiểm mà đòi sự bình an thì điều này sẽ không bao giờ có. Cho nên trong lòng lúc nào cũng lo âu sợ hãi tìm đủ cách để bảo vệ mình và người thân của mình… Nhưng làm sao bảo vệ được? Làm sao bình an được khi nhân tố tàn sát hận thù ở ngay trong lòng mình? Vì vậy thế giới này sẽ không có được một ngày bình yên trong khi nhân loại rất cần điều này.

We do not need to follow any religion, but if we can utterly rid of the mind of torment and hostility, if we can love and respect all people and all species, and if we can forgive anything that has tied a knot in our heart-mind, then we would automatically become peaceful and blissful. In reality, all religions recommend their followers to do the same thing, but not too many can do it…. On the contrary, hatred and animosity continue to pile up day after day. The governments develop arms and cause deadly wars to happen. Those with power constantly intimidate and ambitiously push others over, adopt devious ploys to eliminate each other and employ their authoritative influence to suppress others…. It is us who conceive the seeds of turbulence, then how can there be any peace and stability? We are standing on the brink of peril, yet demand peace, so it will never happen like that. Thus, in our mind, we always have anxiety and fear, and we look for different ways to protect ourselves and our loved ones.… But how can we protect them? How can there be any peace and stability when the causes of deadly destruction and animosity are within our own mind? This world, therefore, will not have a single peaceful day, yet mankind utterly needs it.

 

เราไม่จำเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาใดก็ได้ แต่ถ้าในใจเราปราศจากความทุกข์ ความเจ็บแค้น เรามีความรัก ความเมตตา ความกรุณาต่อมนุษย์และสรรพชีวิตทั้งหลาย ให้อภัยและปล่อยวางปมที่อยู่ในใจเรา เราก็จะพบกับความสุข ศานติ ในความเป็นจริง ศาสนาทุกศาสนาก็ล้วนสอนเช่นนี้ แต่น้อยคนนักที่ทำได้ ตรงกันข้าม ความเกลียดชัง อาฆาตแค้น ก็มากยิ่งขึ้น เหล่าผู้นำก็จะผลิตอาวุธเพื่อทำสงครามฆ่าล้างซึ่งกันและกัน ผู้ที่มีอำนาจก็จะเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่า พวกเขาใช้ทุกวิถีทางที่จะกำจัดทำลายซึ่งกันและกัน ใช้อำนาจของตนเองเพื่อนกดขี่ผู้อื่น พวกเขาเองเป็นต้นเหตุของความไม่สงบสุข ดังนั้นจะมีความสงบได้อย่างไร เมื่อตัวเราเองอยู่บนบากเหวของความอันตราย แต่เรากลับเรียกร้องความสงบสุข เรื่องนี้จะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น ในใจพวกเขาก็เต็มไปด้วยความกลัว ความหวาดระแวง พวกเขาหาทุกวิถีทางที่จะปกป้องตนเองและคนใกล้ชิด แต่จะปกป้องได้อย่างไร เราจะมีความสุข ความสงบ ได้อย่างไรในเมื่อเหตุปัจจัยของความอาฆาตแค้นก็เต็มอยู่ในใจของเราเอง

Thật sự là rất cần!!! Rất cần! Để xóa đi những oán thù chiến tranh tàn sát. Rất cần! Để xóa đi những phân chia ranh giới tôn giáo, quốc gia, chủng tộc… Thế giới này, nhân loại này và tất cả chúng sanh rất cần được sự bình an.

It is truly, absolutely needed! Extremely needed! To eradicate animosity, war and genocide. Extremely needed! To eradicate divisions between religions, countries, nationalities…. This world of ours, all of mankind and the entirety of all living beings utterly need peace and stability.

มันเป็นสิ่งจำเป็น มันเป็นสิ่งจำเป็นมากๆที่จะลบล้างความอาฆาตแค้น การทำสงครามฆ่าล้างกัน ลบล้างการแบ่งแยกระหว่างศาสนา ชาติ เผ่าพันธุ์ เพราะโลกของเรา มนุษย์เราต้องการความสันติสุข

Nếu như tôi có thể kêu gọi được những vị lãnh đạo của toàn cầu thì tôi mong họ phát khởi phong trào lớn cho nhân loại. Nghiêm cấm tất cả những người sử dụng vũ khí để hãm hại nhau. Những người có tâm ác gây rối cho xã hội thì bắt nhốt lại, khi nào họ ăn năn hối cãi thì thả họ ra, để họ không phát sóng làm rối loạn từ trường trong xã hội này. Toàn cầu đem vũ khí cất hết, thế giới dừng chiến tranh. Từ thẳm sâu trong lòng các vị lãnh đạo không còn chiến tranh hơn thua nữa. Họ thương họ như thế nào thì họ thương dân họ như thế đó. Họ thương con họ như thế nào thì họ thương con dân như thế đó và chỉ cần họ thương con dân thì mọi chuyện trên thế giới này bình yên!

If I can call upon the world leaders, I would hope that they can launch a big movement for mankind. They should forbid everyone to use arms to bring harm to one another. All those who are evil-minded and cause trouble and disorder to society must be incarcenated until they themselves become remorseful and repent; otherwise, they would continue to generate electromagnetic waves to cause disturbance to the collective vibrations of this society. Globally, all arms must be put away and all wars must come to an end. Deep, deep in the mind of all world leaders, there should be no more competitiveness for war. However they love themselves, they should love their subjects as such. However they love their own children, they would love the children of their subjects as such, and thus, only if they genuinely have love for their people and for all humanity, similarly to the love they have for their own children, then everything in this world would be peaceful and stable!

ถ้าหากอาตมาสามารถเรียกร้องผู้นำทั่วโลก อาตมาปรารถนาที่จะให้พวกเขาได้มีการรณรงค์ครั้งใหญ่แด่มนุษยชาตินั่นคือ การห้ามใช้อาวุธเพื่อฆ่าทำลายกันและกัน ผู้ที่มีจิตใจไม่ดีสร้างปัญหาให้สังคมก็จะถูกขังไว้จนกว่าพวกเขาจะรู้สึกสำนึกและกลับใจ ถึงจะให้ออกมาเพื่อคนเหล่านี้ไม่สามารถส่งพลังจิตที่เป็นอกุศล ทำให้สังคมวุ่นวาย  อาวุธทั้งหมดจะถูกเก็บเข้าคลัง สงครามทั้งหมดบนโลกนี้ก็จะยุติลง ในใจของผู้นำทั้งหลายก็ไม่มีความอยากที่จะทำสงครามแย่งชิงกันอีกต่อไป พวกเขารักตัวเองอย่างไรก็จะรักประชาชนของพวกเขาเช่นนั้น พวกเขารักลูกของพวกเขาอย่างไรก็จะรักประชาชนของพวกเขาเช่นนั้น ขอเพียงแต่พวกเขามีความรักแก่ประชาชน โลกของเราก็จะอยู่ในความสงบ

Hiện tại thế giới đang lâm vào hiểm nạn, mọi người đang đau khổ khóc than bấn loạn vì dịch bệnh. Ở những vùng có dịch bệnh hoặc lân cận, mọi người đang bấn loạn kinh hoàng, họ kêu cứu bằng tất cả hy vọng còn sót lại, nếu ai cứu được họ thì dù đánh đổi gì họ cũng đổi. Loạn lạc không thể tưởng tượng nổi! Bất an không thể nào tưởng tượng nổi! Những người bị nhiễm bệnh thì lần lượt qua đời một cách bi thảm, người còn lại hồi hộp lo âu. Ăn miếng cơm họ không dám ăn, uống miếng nước họ không dám uống… lương thực thì cạn kiệt dần, tự nhốt mình trong nhà không dám ra đường. Trong lòng đầy lo âu sợ hãi không biết mình rồi sẽ ra sao!

Currently, our world is falling into calamities; everyone is undergoing suffering, lamenting, and being frantic due to the pandemic. In the affected areas or their vicinities, everyone is being muddled, awestruck. People are crying for help with what is left of hope, and if anyone can help them, they would exchange it with whatever they have. Unimaginable turmoil! Unimaginable insecurities! Those who were infected, one by one, passed away tragically, and those who are left feel suspended and agonize. They don’t dare to eat a morsel of food nor take a sip of drink.… Provisions are rapidly depleting, and they have to self-quarantine at home, not daring to go out on the street. Their mind is filled with anxieties and fear, not knowing what is in hold for them!

ปัจจุบัน โลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับภัยอันตราย ผู้คนกำลังเป็นทุกข์และตกอยู่ในความวุ่นวาย ตื่นตกใจจากการระบาดครั้งใหญ่ของโรคภัย ในพื้นที่ๆโรคกำลังระบาดอยู่หรือพื้นที่ใกล้เคียง ผู้คนกำลังตื่นตกใจและวิตกกังวล พวกเขาเรียกร้องความช่วยเหลือด้วยความหวังทั้งหมดที่เหลืออยู่ หากมีใครที่สามารถช่วยพวกเขาได้  พวกเขาก็จะยินดีที่จะแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีอยู่ ความวุ่นวาย ความผันผวนเกิดขึ้นอย่างไม่อาจคาดคิดได้ คนที่ติดเชื้อก็จากไปอย่างทรมาน คนที่ยังอยู่ต่อก็ยังอยู่ในความวิตกกังวล ข้าวก็ไม่กล้ากิน น้ำก็ไม่กล้าดื่ม อาหารก็ค่อยๆหมดไป แต่พวกเขาก็ยอมขังตัวอยู่ในบ้าน ไม่กล้าเดินออกไปข้างนอก ในใจพวกเขามีแต่ความหวาดกลัว ไม่รู้ว่าชะตาตนเองจะเป็นอย่างไร

Chúng ta đang ở nơi bình an nên chúng ta không sợ chết, nhưng đồng loại của mình đang sợ. Họ cũng là con người như mình mà! Ai cũng có quyền sở hữu sự bình an hạnh phúc. Nhưng bây giờ quyền đó họ mất rồi thì nỗi khổ không thể nào diễn tả được.

Here we are living in a stable and peaceful place; thus, we are not afraid of dying, but our human fellows are living in fear. [Ultimately] they are no different than us! Everyone has the right to possess peace and happiness. However, this right has now been lost and the torment is undescribable.

พวกเรากำลังอยู่ในที่ที่ปลอดภัย เราจึงไม่กลัวตาย แต่เพื่อนมนุษย์ของเรากำลังตกอยู่ในความกลัวนั้น พวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ชีวิตในความสุข ความสงบ แต่บัดนี้พวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตเช่นนั้นได้ ความทุกข์นั้นเป็นความทุกข์ที่ไม่สามารถบรรยายได้

Cho nên, chuyện chúng ta phải làm là mình phải gởi vào hư không vũ trụ này bằng tất cả tấm chân tình của mình, như một cách vô vọng mà không có sự đáp trả lại (thật ra mình không cần sự đáp trả gì đâu). Quan trọng là mình hiểu thấu được nỗi bất an của thiên hạ và sẵn sàng chia sẻ những gì có thể chia sẻ được. Họ không đòi mình chia sẻ kiểu của họ và mình cũng không thể chia sẻ kiểu của người khác. Mình là người có tâm đạo thì mình chia sẻ cái gì? Mình chỉ chia sẻ với họ bằng sự yên định bình an và thanh tịnh của mình gởi vào hư không này cho họ. Cầu mong cho họ bớt đi những lo lắng sợ hãi, cầu mong cho họ sớm có một ngày bình an.

Therefore, what we need to do with all our heart is to genuinely send our loving vibrations into space and the cosmos. It may seem like we are doing this in vain without reciprocation (although in reality, we do not need any). The important thing is that we thoroughly empathize with the apprehension of all the people and we are ready to share with them whatever we possibly can. They do not ask us to share with them the way they want, and we cannot possibly share with others the way they want either. However, if we are those who have a devotional mind, then what can we share with others? We simply share with others our quiescence, calm absorption, peace and purity, and we would send all of this into space with all those living beings in mind. We pray that their tensions and fear be alleviated, and that they would soon have a day of peace and stability.

ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือ การส่งใจอันบริสุทธิ์ของเราไปในจักรวาลนี้โดยปราศจากความคาดหวัง(เพราะที่จริงแล้วเราก็ไม่ต้องการการตอบแทนใดๆอยู่แล้ว) สำคัญคือ เราเข้าใจความทุกข์ความรู้สึกไม่ปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์ของเราได้และพร้อมที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาความทุกข์นั้นของพวกเขา พวกเขาไม่ได้เรียกร้องให้พวกเราแบ่งปันในแบบของพวกเขาและเราก็ไม่สามารถแบ่งปันในวิถีของพวกเขาได้ ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมเราจะแบ่งปันอะไรได้ ? สิ่งทีเราจะแบ่งปันให้พวกเขาได้ นั่นคือ ความสงบ สันติของเรา โดยการส่งผ่านอากาศ ภาวนาให้พวกเขาคลายความหวาดกลัว ความวิตกกังวล และได้กลับสู่วันที่มีความสงบโดยเร็ว

Ngay từ giờ phút này chúng ta phải ngồi lại, chuyện đầu tiên là phải rũ hết những oán hận trong lòng mình, làm cho tâm mình không còn oán ghét thù hận hơn thua. Xong rồi chúng ta khởi niệm thương yêu những người đã từng chết trong bệnh dịch, chiến tranh, binh đao, hỏa hoạn… tất cả những loài cô hồn, những sinh linh khổ đau đang không nơi nương tựa. Mình kết nối với họ và gởi đến cho họ tâm yêu thương không oán hận, không thù hằn… để xóa sạch tất cả những oán hận hiềm thù của những sinh linh đang có trong vũ trụ này. Nguyện họ sẽ nhận được tình thương đó, rồi họ sẽ được chuyển hóa và biết thương yêu tha thứ… để họ không bị bó chặt trong những tâm niệm oán hờn rồi phải đi vào con đường tối tăm sanh tử tiếp nối.

Right in this very moment, we need to sit down and the first thing we need to do is to utterly purge all vengeance and hatred in our mind, so that such a resentful, competitive mindset no longer exists in us. Then, we need to generate loving thoughts toward all those who have died in epidemics, wars, spear and sword battles, fires, toward all those lonely spirits who could not take rebirth and toward all of the tormented living beings who have no place of refuge. We need to connect with them and entrust in them our mind of love, non-vengeance, non-resentment and non-animosity… so that it can utterly relinquish all of the vengeance, resentment and animosity of all the living beings currently existing in this universe. May they be able to receive our love, so that they can be transformed, know how to love and forgive, and so that they would not be tied up in their resentful and hostile thoughts which eventually lead them to the dark, uninterrupted cycle of life and death.

ณ บัดนี้ เราต้องนั่งลง  สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือ ปล่อยความโกรธแค้นในใจของเราออกไปให้หมด ทำให้ใจของเราปราศจากความแบ่งแยก เกลียดชัง ความอยากเอาชนะ หลังจากนั้นเราจะสร้างพลังแห่งความรักแด่ผู้ที่เสียชีวิตจากภัยโรคระบาด ภัยสงคราม ภัยไฟไหม้ แด่วิญญาณเร่ร่อน วิญญาณที่ไร้ญาติ เราจะเชื่อมต่อกับพวกเขา และส่งความรักความเมตตา ความไม่แบ่งแยกเกลียดชังให้พวกเขา เพื่อช่วยให้พวกเขาได้ปล่อยความทุกข์ ความโกรธแค้นของพวกเขาออกไป ภาวนาให้พวกเขาได้รับความรัก ความเมตตานั้นจากเรา เพื่อที่พวกเขาจะแปรเปลี่ยนรู้จักรักและให้อภัย จะได้ไม่ต้องจมอยู่ในความโกรธแค้นแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดในเส้นทางที่มืดมน

Nếu người nào có tâm lực, có trí lực thì giờ này chúng ta phải dùng toàn bộ tâm lực của mình hướng đến loài người, hướng về chúng sanh những sinh linh đang oán hận thù hằn. Mong rằng tâm thức họ sẽ được chuyển hóa. Mong rằng họ sẽ tha thứ cho nhau mà không hận thù nhau nữa. Đơn giản là không thù hận nhau nữa! Đơn giản là chỉ thương yêu tha thứ và kính quý nhau! Chuyện này không khó vì chỉ là chuyện “buông đao xuống”!

If we are those with mental strength and wisdom vigor, then at this very moment, we need to rely on all of our mental strength to turn toward mankind and sentient beings, those living beings with aversion and hatred. Let us pray that their consciousnesses be transformed. Let us pray that they would forgive one another, so that there will be no more animosity. Simply no more animosity! Simply to love, to forgive, to cherish and to respect each other! This is not difficult, because it is merely a matter of “dropping your sword”!

ถ้าใครมีพลังของการปฏิบัติและพลังแห่งปัญญา เราจะส่งพลังเหล่านั้นถึงเพื่อนมนุษย์ ถึงสรรพชีวิตทั้งหมด ถึงวิญญาณที่กำลังตกอยู่ในความโกรธแค้นทั้งหลาย ภาวนาให้จิตใจของพวกเขาได้แปรเปลี่ยนและไม่มีความโกรธแค้นอีกต่อไป เพียงแค่ไม่โกรธแค้นอีกต่อไป ! เพียงแค่รักและให้อภัยซึ่งกันและกัน ! นี่ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเป็นเพียงการ “วางดาบลงไป” !

Nhưng tại sao chúng ta không làm được? Bởi vì chúng ta chưa có sự kết nối giữa tình người, chưa có sự câu thông tình thương và lòng từ của chư Phật và chư vị Thánh hiền, bây giờ chúng ta phải mở tâm ra. Quý vị tu theo đạo nào thì mở tâm ra để kết nối và xin được nhận năng lực tâm linh của Đức Chúa Trời hay các vị Thánh hiền nào đó trong đạo của quý vị. Còn đạo Phật chúng tôi thì kết nối tình thương và năng lực của chư Phật và chư Bồ Tát. Xin cho con được tiếp nhận, kết nối, câu thông, hòa quyện và tan biến trong trí tuệ và từ bi của chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị Thánh hiền, cho con có đầy đủ tâm lực từ bi và trí tuệ như chư Phật và chư vị Thánh hiền để con xin gửi tình thương yêu của con đến với chúng sanh muôn loài. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh nhận được tấm chân tình của con và từ tâm của chư Phật để xóa đi thù hận trong các cõi, nguyện họ thương yêu bản thân họ như thế nào thì họ sẽ thương yêu gia đình và nhân quần xã hội như thế đó. Nếu mọi người sống bằng tình thương thì thế giới này sẽ biến thành phúc lạc và bình an ngay lập tức.

 But why is it that we cannot do it? Because  we have not yet connected with humanity, and there isn’t yet an unobstructed connection with the love and kindness of Noble Holy Beings. Thus, we now have to open our heart-minds. Whichever religion you follow, you need to open your heart-minds, to connect and receive the spiritual power of the Holy Beings of your religion, such as the Heavenly Father and other Venerated Holy Beings. As for ourselves who are Buddhist followers, we wish to connect with the love and power of Buddhas and Bodhisattvas. May we be able to receive, connect, merge unobstructedly, assimilate and dissolve into the wisdom and loving-compassion of Buddhas in the ten directions, of Buddha Shakyamuni, Great Bodhisattvas and Holy Beings. So that we would have the complete mental power of compassion and wisdom just as Buddhas and Holy Beings and so that we may send all of our love to all living beings of all species. May all beings receive our wholeheartedness as well as the kindness of all Buddhas in order to eradicate the hatred and hostility in all realms of existence. However, they love themselves, may they love their families and the human community in the perfect same way.

แต่ทำไมเราจึงทำไม่ได้ ? เพราะว่าเรายังไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างความรักของกันและกัน ไม่มีความเข้าใจและความเมตตา ยังไม่มีการเชื่อมต่อความรักความเมตตาของพระพุทธเจ้าและปรมาจารย์ทั้งหลาย บัดนี้เราต้องเปิดใจให้กว้าง หากท่านนับถือศาสนาใด ท่านจะเปิดใจเพื่อเชื่อมต่อและขอรับพลังจิตของพระเจ้าและปรมาจารย์ในศาสนานั้น ส่วนในพุทธศาสนาเราขอเชื่อมต่อกับความรักและพลังของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ขอให้เราได้เชื่อมต่อกัน ได้รับและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับปัญญาและความเมตตาของพระพุทธเจ้าทั้งสิบทิศ ของศากยมุนีพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และปรมาจารย์ทั้งหลายเพื่อที่เราจะมีพลังความเมตตาและปัญญาดังพระพุทธเจ้าและปรมาจารย์ทั้งหลายส่งไปยังสรรพชีวิตบนโลกนี้ ภาวนาให้สรรพชีวิตทั้งหลายได้รับความรักของเรา และความเมตตาจากพระพุทธเจ้าเพื่อให้พวกเขาได้ปล่อยวางความโกรธแค้น ที่สะสมในใจมายาวนาน ภาวนาให้พวกเขา หากรักตัวเองอย่างไรก็จงรักผู้คนและสังคมเช่นนั้น เพราะถ้าเราดำรงชีวิตด้วยความรัก โลกใบนี้ก็จะมีความสุข ความสงบ ความสันติในทันที

Chúng muốn khơi dậy thiện căn vốn có của mọi người, ai cũng có tình nhân loại, ai cũng có tình yêu đối với xã hội này nhưng vì ích kỷ riêng tư nên tình thương đó bị chôn vùi lâu lắm rồi. Khi mình nghĩ tới khổ đau bất an của nhân loại mà lòng mình có chút rung cảm thì biết rằng thiện căn của chúng ta bắt đầu trổi dậy. Đây là cơ hội mà chúng ta phát khởi sóng từ và làm cho tâm mình sạch hận thù hơn thua giết chóc. Chúng ta cố gắng làm một điều gì đó để cho hành tinh này được bình yên. Từ một góc trời rất bé nhỏ là ở nơi mình, ở một nơi mà không ai hay biết, mình vẫn là ánh sáng để chiếu ra vũ trụ này bằng tình thương yêu và lòng bao dung rộng lượng của mình, bằng nổi niềm thông cảm đối với xã hội thời bấy giờ.

We would like to kindle the innate root of goodness in each and every person. Everyone has an affectionate sense of humanity and everyone has love for this society; however, due to our selfish individuality, this love has been buried deeply for a very long time. When we think of the suffering and apprehension of mankind and we feel somewhat shaken in our heart, then we know that our root of goodness has already been rousen up. This is the opportunity for us to generate the positive electromagnetic vibrations, and purify our mind so that it can be free of resentment, hostility, competitiveness and annihilation.

เราต้องการที่จะปลุกจิตกุศลที่มีอยู่ในทุกคนให้ตื่นขึ้นมา เราทุกคนล้วนมีความรักต่อสังคมนี้ แต่ด้วยความเห็นแก่ตัว ความรักนั้นก็จะถูกฝังเอาไว้เป็นเวลานาน แต่เมื่อเรายังมีความเห็นอกเห็นใจกับความทุกข์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นแสดงว่าจิตที่เป็นกุศลของเราจะเริ่มกลับมา นี่คือเวลาที่เราจะเริ่มสร้างพลังแห่งความเมตตา และปล่อยพลังแห่งความโกรธแค้นออกไป เราแต่ละคนจะพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อจะช่วยให้โลกของเราได้อยู่อย่างสงบ จากมุมเล็กๆที่เรากำลังอาศัยอยู่ ที่ที่อาจจะไม่มีใครรู้จัก เราก็ยังสามารถส่งแสงแห่งความรัก ความเมตตาและความกรุณาของเราที่มีต่อสังคมเข้าไปในจักรวาลนี้

Khi trong lòng chúng ta rũ sạch những thù hằn, phiền hận, hơn thua, oán ghét… thì tâm chúng ta sẽ phát sáng. Chính ánh sáng này sẽ câu thông được từ tâm và năng lực của chư Phật và chư vị Thánh hiền để xoa dịu, làm lắng đọng được những oán hận hiềm thù trong lòng của chúng sanh.

 When we completely shake off enmity, annoyance, competiveness and hatred, then our mind will blaze with light. It is this light that will connect unobstructedly with the mind of benevolence and spiritual power of Buddhas and other Noble Holy Beings, in order to calmly pacify and to quiescently settle all the hatred and animosity in the mind of sentient beings.

เมื่อเราปล่อยวางความเศร้า ความเกลียดชัง ความโกรธแค้น ความอยากเอาชนะในใจเรา ใจของเราก็จะส่องประกายออกไป แสงประกายนี้จะเชื่อมต่อกับความเมตตาของพระพุทธเจ้าและปรมาจารย์ทั้งหลายเพื่อช่วยบรรเทาและคลี่คลายปมแห่งความโกรธแค้นที่มีอยู่ในใจของสรรพชีวิต

Một phút được ngồi yên là một phút tâm mình thanh tịnh thì chúng ta phải đem tâm lực của mình câu thông với chư Phật, Bồ Tát, Thánh hiền hay một đấng thiêng liêng nào đó trong tôn giáo của các bạn, để mình tiếp nhận được năng lực của các Ngài rồi gởi đến tất cả mọi người trên hành tinh này và tất cả chúng sanh. Mong cho họ thôi đi những hiềm thù oán ghét, hơn thua chống đối, mong cho họ nhận được năng lượng thương yêu để tâm họ được an lạc thanh tịnh. Tâm lực là một từ trường lực ảnh hưởng rất lớn xuyên suốt khắp không gian và thời gian. Mình không cần phải đi đến từng người để xoa dịu người ta nhưng nếu nói rằng mình ngồi yên “không làm gì” là sai. Chính bởi sự thanh tịnh yên định nội tâm của mình đã đóng góp vào hư không vũ trụ này một sóng từ rất lớn. Năng lượng sóng từ tình thương này là ánh sáng sẽ chuyển hóa được sóng từ đen tối rối loạn của vũ trụ trở thành trong sáng và bình an. Chúng ta dùng tâm lực của mình bằng tất cả lòng chân thành và trái tim thương yêu. Nếu có thể đem trao cho mọi người tất cả những sự bình an của mình để đổi lấy mình bị động thì chúng ta cũng làm, chúng ta không vì sự bình an của riêng mình.

A moment of sitting in absorption is a moment of having a pure and clear mind, and [even within such a brief moment], without impediment, we must draw out all of our mental energy to connect with Buddhas, Bodhisattvas, or with the Noble Holy Beings of our own spiritual traditions, so that we can receive their spiritual energy, and so that we can eventually send it out to all people and all sentient beings in existence on this planet. May all people and all beings bring their hostility, animosity, hatred, competitiveness and adversity to a stoppage, and may they be able to receive the energy of love so that their own mind can be joyful, pure and clear. The mental power is an electromagnetic field power that can bring grandiose effects transcending space and time. We do not need to go directly to each person to bring relief to them, and it is erroneous to say that we are “doing nothing” when we sit still [in meditation]. It is actually this innermost mind of peace, purity and serenity that contributes a magnificent electromagnetic wave to the vast expanse of the cosmos. This electromagnetic energy of love is the light that can bring transformation to the disarranged, dark energy of the universe, and turn it into immaculate luminosity and peace. We should utilize all of our mental vigor with all sincerity and with a heart of love. If we can offer to the universe all that is peaceful and serene within us, so that we ourselves become “moved,” then we would readily do it; it is because we do not exist solely for the peace and stability of our own selves.

ทุกนาทีที่เรานั่งนิ่งๆเป็นหน้าที่ที่เรามีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์และเราจะนำจิตที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นเชื่อมต่อกับพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์และปรมาจารย์ทั้งหลาย หรือพระผู้เป็นเจ้าตามความเชื่อหรือศาสนาของเราเพื่อรับพลังของพระองค์แล้วส่งต่อไปยังคนทุกคนและสรรพชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้ ขอให้พวกเขาหยุดความโกรธแค้น ความรู้สึกต่อต้านและอยากเอาชนะ ขอให้พวกเขาได้รับพลังแห่งความรักเพื่อทำให้จิตใจของพวกเขาสงบลง พลังจิตเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังมาก พลังนี้สามารถทะลุผ่านอากาศและกาลเวลาได้ เราไม่จำเป็นต้องไปถึงแต่ละคนเพื่อช่วยเขา แต่ถ้าบอกว่าเราเพียงแค่นั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ใช่ เพราะความสงบ สันติภายในใจของเรา ก็เป็นกระแสจิตอันยิ่งใหญ่ที่ส่งไปยังสนามพลังจิตในจักรวาลนี้ พลังจากกระแสคลื่นแห่งความรักนี้จะเป็นแสงสว่างช่วยแปรเปลี่ยนกระแสคลื่นอันมืดมนวุ่นวายของจักรวาลนี้ได้กลับมาใสสว่างและสงบ  เราจะใช้พลังจิตของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจและความรักที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าหากเราต้องการมอบให้ผู้คน ความสงบของเราทั้งหมดแล้วแลกมาด้วย ความไม่นิ่งของเรา เราก็ยังอยากจะทำ เพราะเราไม่ต้องการที่มีความสงบอยู่เพียงคนเดียว

Từ khi được sanh ra cho đến nay chúng ta đã chịu ơn quá lớn của vũ trụ, của mọi người mọi loài trên hành tinh này đã bảo bọc và che chở cho mình. Bây giờ đồng loại của mình, những người thân của mình họ đang bấn loạn bất an, chúng ta không thể ngồi đó mà nhìn, chúng ta không thể nhắm mắt làm lơ. Hãy làm một điều gì đó rất bé nhỏ là đem tình thương yêu và sự không sợ hãi của mình cầu nguyện cho họ cũng được. Mỗi người phát khởi một tâm niệm lành để sóng từ yêu thương tràn ngập khắp hành tinh này, như vậy là chúng ta cũng đền đáp được một chút ân tình khi mình còn hiện hữu trên cuộc đời này.

Ever since we were born into this world until now, we have been greatly indebted to this universe, to all the people and all the species on this planet who have nourished us and protected us. At the present time, when our human fellows and our dear ones are undergoing turmoil and anxiety, we cannot possibly just sit and watch, and turn the other way with our eyes closed.  Though it may be very small, we can at the very least rely on our love and our dauntlessness to pray for them. Let each of us generate a kind, benevolent thought, so that the electromagnetic waves of love pervade this entire planet, and so that we can at least repay a fraction of our indebtedness [to this universe and to all beings] while we are still living in this life.

ตั้งแต่ที่ได้เกิดมาอยู่บนโลกนี้ เราก็ต้องขอบคุณผู้คนและจักรวาลนี้ที่ได้โอบอุ้มดูแลเรามาโดยตลอด บัดนี้เพื่อนมนุษย์ของเราและญาติพี่น้องของเรากำลังตกอยู่ในความวุ่นวาย ความวิตกกังวลเราไม่สามารถที่จะนั่งดุเฉยๆ หรือหลับตาทำเป็นไม่เห็นไม่รู้ จงทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเล็กๆก็ได้ เช่น เอาความรักความไม่หวาดกลัวของตัวเองภาวนาให้พวกเขาก็ยังดี ขอให้ทุกคนสร้างจิตที่เป็นกุศลเพื่อทำให้กระแสคลื่นแห่งความรักได้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกใบนี้ เช่นนั้นก็เป็นตอบแทนบุญกุศลที่ให้เราได้เกิดมาอยู่ในชาตินี้แล้ว

Con người là một tiểu vũ trụ, nếu mỗi người được kết nối bằng tình thương yêu thì cả vũ trụ này thanh bình. Vũ trụ này với mình không khác nhau, cho nên mức độ rung động của tâm mình theo chiều nào thì mình sẽ chuyển hóa vũ trụ này theo chiều đó. Mặc dù mình là một người rất bình thường, mình cầu nguyện gần như vô vọng, tâm lực của mình mặc dù mình không thấy nhưng đây là một sự đóng góp rất lớn và cũng là sứ mạng của mình khi có mặt tại hành tinh này.

Each person is a microscopic universe, and if we are all interconnected by love, then this entire universe will be peaceful and stable. There is no dissimilarity between us and this universe; therefore, in whichever direction the extent of our vibrations is turned toward, it will bring transformation ubiquitously to the vast cosmos in the same direction. Although we are very ordinary people, and it seems that we are praying in vain as we cannot physically perceive our mental vigor, it is nevertheless a huge contribution to the world, and it is, indeed, our mission while being on this planet.

เราแต่ละคนเป็นจักรวาลเล็กๆจักรวาลนึง หากทุกคนได้เชื่อมต่อกันด้วยความรัก จักรวาลนี้ก็จะสุขศานติ จักรวาลนี้กับตัวเราเองไม่ต่างกัน เพราะฉะนั้น ถ้าจิตของเราสั่นสะเทือนหรือเคลื่อนไปทิศทางไหน จักรวาลนี้ก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไปทิศทางนั้นเช่นกัน ถึงแม้ว่าเราเป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่ง การภาวนาของเราดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลอะไร พลังจิตของเราจะมองไม่เห็นแต่แค่นั้นก็เป็นส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่และเป็นหน้าที่ของเราเมื่อเราได้เกิดมาอยู่บนโลกนี้

Nếu chúng ta có đạo lý thì sẽ có tình người. Người có tình người thì người đó có đạo lý. Chúng ta tu không phải vì ích kỷ cho cá nhân mà vì lợi ích cho cộng đồng và nhân loại.

If we have spiritual morality, then we will have a sense of humanity. Whoever has affection for their humankind, then that person has spiritual morality. Moreover, when we practice the spiritual path, it is not due to our own individual selfishness but it is for the benefit of our societal communities and for mankind.

ถ้าเรานับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เราจะมีมนุษยธรรมอยู่ในจิตใจ คนที่มีมนุษยธรรมจะเป็นคนที่มีเหตุมีผล เราปฏิบัติไม่ใช่ว่าเพื่อตัวเราเอง แต่เพื่อประโยชน์ของสังคมและมนุษยชาติด้วย

Chúng tôi thành tâm thiết tha kêu gọi toàn nhân loại như một sự vận động! Nếu ai có duyên được nghe những điều này, tôi mong quý vị lắng lòng đem hết tình cảm chân thành thương yêu tôn kính của mình gởi về vũ trụ. Đem hết tâm lực bình an thanh tịnh của mình đã từng tu học bấy lâu nay. Nguyện chư Phật, chư vị Thánh hiền chứng minh cho tấm lòng của mình đối với nhân loại, khi mọi người đang bấn loạn, đang bất an, mình nguyện xin làm được chút gì đó dù rất nhỏ để cống hiến cho nhân loại này. Một phút mình bình an thì cầu nguyện cho nhân loại được bình an. Nguyện có bao nhiêu an lạc yên bình con xin chia sẻ hết. Nguyện đem tất cả sự bình an, không phiền không hận, nguyện đem tất cả tình thương yêu tôn kính và sự tri ân của con xin gởi về vũ trụ pháp giới, tận hư không giới, mong rằng nhân loại cùng tất cả chúng sanh được kết nối với tình thương yêu chân thật này mà xóa đi những thù hận, hơn thua, oán ghét để nhân loại sẽ có cuộc sống thanh bình, vui tươi, hạnh phúc trường cửu.

Thus, from the very depths of my heart, I would like to call upon everyone in the human world as [if we are starting] a movement! For those of you who have the causes and conditions to hear about this, I aspire that you would calmly settle your mind and offer to send all of your genuine affection of love and respect to the universe. Please utilize all of your mental vigor of peace and purity which you have learned and have practiced all this time. May all Buddhas and all Noble Holy Beings bear witness to our sincere heart toward our human kind during this time when everyone is undergoing apprehension and trepidation. We aspire to do something, no matter how minuscule, to dedicate to humanity. If we gain a moment of peace, then we pray that our humankind has this peace. However much quiescence, joy and serenity we have, may we share it all. May we bring all of our mental peacefulness, non-disturbance, non-resentment, all of our love and benevolence, all of our respect and gratitude, and entrust them all to the phenomenal sphere and to the furthest reach of the vast expanse of the cosmos. May all of our humankind and all living beings be interconnected with this genuine love, in order to eradicate all animosity, competitiveness, and hatred and resentment so that the entirety of humankind can have a life of peace, joy, and unending happiness.

อาตมาขอเรียกร้องจากใจให้มนุษยชาติจงลุกขึ้นมา หากใครมีวาสนาได้ฟังเรื่องนี้ อาตมาขอให้ท่านนำความรัก ความเคารพของท่านส่งไปในจักรวาล นำพลังในการปฏิบัติของท่าน ภาวนาให้พระพุทธเจ้า ปรมาจารย์ทั้งหลาย ได้เห็นความเห็นจริงใจและบริสุทธิ์ใจของท่านที่มีต่อมนุษยชาติ เมื่อเพื่อนมนุษย์ตกอยู่ในความวุ่นวาย เราขอได้ทำแม้เพียงเล็กน้อยเพื่อมอบแก่เพื่อนมนุษย์ของเรา เรามีหนึ่งหน้าที่ของความสงบ ศานติ เราจะภาวนาให้พวกเขาได้พบกับความสุขสงบ อาตมาของตั้งปณิธานที่จะนำความสงบ ศานติ ความรัก ความเคารพและความระลึกรู้คุณของอาตมาทั้งหมดส่งไปในจักรวาล เพื่อให้มนุษยชาติและสรรพชีวิตทั้งหลายได้เชื่อมต่อกับความรักความเมตตานี้ ช่วยให้พวกเขาได้ปล่อยวางลงไป ความเกลียดชัง ความโกรธแค้น ความอยากเอาชนะ เพื่อที่จะได้พบกับชีวิตที่สุขสงบและสันติตลอดกาลนานเทอญ

                                                                                        

** Để cùng hòa chung sự cầu nguyện cho toàn thế giới. Xin thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa cũng như các tôn giáo bạn trên toàn thế giới, hãy cùng với chúng tôi và Đạo tràng chùa Long Hương cùng ngồi thiền buổi khuya từ lúc 4 giờ sáng, buổi tối từ lúc 20 giờ, để kết nối một từ trường lực ánh sáng và tình thương để chuyển hoá vận mạng đen tối của nhân loại, cầu mong cho thế giới sớm có một ngày được an bình trường cửu.

         

** In order to merge our collective praying efforts to benefit the entire world, we respectfully request all Venerables, Monks and Nuns, and Buddhists from near and far, as well as Friends from all other religions, to join us and the Sangha at Long Huong Pagoda to sit in meditation in the early morning at 4 a.m. and in the evening at 8 p.m. (Vietnam time zone), so that we can interconnect our electromagnetic field vibrations of light and love to bring transformation to the grim fate of our human kind and to pray for the world to soon have a future of lasting peace.

**เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมใจภาวนาให้โลกของเรา อาตมาขอกราบเรียนเชิญ พระภิกษุ ภิกษุณี และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พร้อมด้วยมิตรสหายจากศาสนาอื่นจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมใจกับเรามานั่งสมาธิ ณ เวลา 04.00 น.และ 20.00 น. ของทุกๆวัน เพื่อเชื่อมต่อกระแสแสงแห่งความรักช่วยแปรเปลี่ยนชะตากรรมอันมืดมนของมนุษยชาติ ภาวนาให้โลกของเราได้กลับมามีสันติสุขโดยเร็วและตลอดไป

                                                                           Xin trân trọng cảm ơn!

Tỳ kheo Thích Tuệ Hải
Chùa Long Hương 8/2/2020

With sincere gratitude!

 

Bhikkhu Thich Tue Hai
Long Huong Pagoda – February 8, 2020

English translation by Suedhana.

Edited by Oliver K. Luu

Đăng bài: Ban Biên Tập Chùa Long Hương

 

 

 

Bài viết liên quan