PHÁT TRỰC TIẾP THUYẾT GIẢNG TT. THÍCH TUỆ HẢI TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

  • Đăng bởi:
  • |
  • 02/12/2019

BÀI THUYẾT GIẢNG TT. THÍCH TUỆ HẢI TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Chủ đề Hội thảo “Sứ mệnh Hoằng pháp thời đại công nghệ số và trọng trách xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử”

Đề tài thuyết giảng tại Hội thảo: “TÂM THANH TỊNH”

 

 

Bài viết liên quan