THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM QUÝ MÃO 2023

 • Đăng bởi: Ban Biên Tập
 • |
 • 13/08/2023

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Mùa Vu Lan Báo Hiếu lại về, với truyền thống hiếu đạo, uống nước nhớ nguồn của người dân Việt Nam theo tinh thần Phật Giáo. Năm nay, Chùa Long Hương long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày Chủ Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023 (nhằm ngày 26 tháng 7 ÂL năm Quý Mão)

Vu Lan là ngày lễ lớn trong Phật Giáo thể hiện lòng tri ân và báo ân đến ngôi Tam Bảo, Cửu Huyền Thất Tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của người con Phật. Trong ngày Đại Lễ Vu Lan, Chùa Long Hương có tổ chức Lễ Trai Đàn Chẩn Tế cầu cho Quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc. Đây cũng là dịp để người con Phật thể hiện tấm lòng hiếu đạo đối với cha mẹ hiện tiền, cũng như cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ, những người thân đã quá vãng nương nhờ oai lực của Tam Bảo siêu sanh về cảnh giới an lành. 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

 • Chiều ngày 25 tháng 7 năm Quý Mão: Khai kinh cầu siêu
 • Ngày 26 tháng 7 năm Quý Mão (ngày 10 tháng 9 năm 2023)
  • 6 giờ 00: Phật tử tề tựu (đặt bát cúng dường)
  • 7 giờ 00: Đón tiếp quan khách
  • Đón tiếp Chính quyền địa phương
  • 7 giờ 30: Cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm
  • 8 giờ 30: Chính thức cử hành lễ
  • 11 giờ 00: Cúng dường trai tăng
  • 12 giờ 45: Chư Tôn Đức chỉ tịnh
  • 14 giờ 00: Lễ Trai Đàn Chẩn Tế 
  • 18 giờ 00: Hoàn Mãn

Kính mời quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đến tham dự để buổi Đại lễ thêm phần long trọng.

                         Chùa Long Hương, trân trọng kính báo!

 

 

Bài viết liên quan