LONG HƯƠNG THIÊN KỶ

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 14/03/2020

Ngày 1/1/2020 chùa Long Hương hân hoan mừng đón bản kinh Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa vừa mới hoàn thiện với nét bút chân phương tuyệt hảo của nghệ nhân Chính Thiện đã mài miệt ngày đêm điêu khắc bản kinh thiêng liêng này vào bia đá nặng trên 30 tấn vừa mới hoàn thiện vào ngày hôm nay.

Bia đá thiêng liêng này đang được tôn trí tại khuôn viên chùa Long Hương, mong sẽ tồn tại với thời gian thiên niên kỷ để lợi lạc nhân thiên.

Đồng thời bia đá khắc bản kinh Tinh Tuý Bát Nhã thứ hai cũng vừa hoàn thiện với nét bút siêu tuyệt của nhà thơ Trụ Vũ (cụ năm nay đã ngoài 90). Bia đá vạn niên thiêng liêng này đang được tôn trí tại khuôn viên thánh thất của Sư Phụ trụ trì.

Trời người hoan hỷ, pháp giới reo ca…. Cây Thiên tuế trước thất Sư Phụ đã vui mừng trổ hoa báo điềm lành. Sư Phụ trụ trì cảm tác ghi bài thơ:

  “Long Hương nay đã hồi sinh

    Huỳnh y rực rỡ sắc vàng Như Lai

    Tăng Ni câu hội đông vầy

    Thập phương tín thí đong đầy niềm tin

     Đạo Thiền tỏa rạng nhân thiên

    Mở khai tâm trí vạn người muôn nơi

    Đến khi Bát Nhã mở khai

    Nghìn người thông thấu vạn người An Nhiên

    Luôn luôn hiển hiện Như Nhiên

    Y như Bát Nhã đắc thành Như Lai”.

Bản Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa này tổng cộng gồm có 385 chữ được Milam Sudhana cung kính chuyển ngữ từ Phạn ngữ sang Việt ngữ dựa trên phiên bản lá cọ Horyu-ji (đối chiếu các dị bản Phạn -Anh). Bản Việt ngữ do Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải hiệu đính và hoàn thiện vào ngày 8/8/2009. Đây cũng là mốc son trong lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh kẻ thấy người nghe đều phát tâm hoan hỷ, nuôi lớn thiện căn vun bồi thánh đức. Để một ngày nào đó phước đức nhân duyên đầy đủ, Hiển Hiện y như Bát Nhã đắc thành Như Lai như lời mong ước của Sư Phụ trụ trì.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

Xin trân trọng!!!

 

 

Nội dung: SC Tâm Chiếu, SC Huệ Tịnh

Photo: Ban Biên Tập tổng hợp

Post: Thái Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan