14 Điều Minh Triết

  • Đăng bởi:
  • |
  • 15/10/2015

[columns]
[column size=”1/3″]kinh tiểu bổn a di đà-thích tuệ hải[/column]

[column size=”2/3″]

Bài Giảng: 14 ĐIỀU MINH TRIẾT
Ngày Giảng:
Đạo Tràng: CHÙA LONG HƯƠNG
Thời Lượng: 12 giờ.
Số Bài: 5
[/column]
[/columns]

[toggle title=”Nội dung bài viết…” load=”hide”]

NỘI DUNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT …

[/toggle]

Bài viết liên quan