Nổi Bật

1 2 3 4 5

Thông Báo

1 2 3 4
0

Lễ Cúng Thiên Xá Mùa Xuân

Vào lúc 3g00 rạng sáng ngày mồng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Chùa Long Hương đã tổ chức Lễ cúng Thiên Xá mùa Xuân…

0

Sư Phụ Chúc Tết Đêm Giao Thừa Xuân Kỷ Hợi

@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans|Noto+Sans); #wonderpluginaudio-2 { box-sizing: content-box; display: block; position: relative; background-color: #f1f1f1; margin: 0px; padding: 0px; -moz-box-shadow: 0 0 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1); -webkit-box-shadow: 0 0 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1); box-shadow: 0 0 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1); } #wonderpluginaudio-2 div { -webkit-box-sizing: content-box; -moz-box-sizing: content-box; box-sizing: content-box; } #wonderpluginaudio-2
0

Lễ Cúng Thiên Xá Mùa Xuân

Vào lúc 3g00 rạng sáng ngày mồng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Chùa Long Hương đã tổ chức Lễ cúng Thiên Xá mùa Xuân…

0

Cân bằng Thân Tâm

Bài Giảng: HƯỚNG DẪN NHỊN ĂN ĐỂ CHỮA BỆNH Ngày Giảng:  02/07/2017 Đạo Tràng: Chùa Xá Lợi Thời Lượng: 10 giờ Số Bài: 6
0

Kinh Vô Ngã Tướng

Bài Giảng: KINH VÔ NGÃ TƯỚNG Ngày Giảng: 2012 Đạo Tràng: HOẰNG PHÁP HOA KỲ 2012 - ĐỢT 2 Thời Lượng: Số Bài: 2 Nội Dung Nội dung đang được cập nhật ...
0

Cân bằng Thân Tâm

Bài Giảng: HƯỚNG DẪN NHỊN ĂN ĐỂ CHỮA BỆNH Ngày Giảng:  02/07/2017 Đạo Tràng: Chùa Xá Lợi Thời Lượng: 10 giờ Số Bài: 6
0

Kinh Nhân Quả

Bài Giảng: KINH NHÂN QUẢ Ngày Giảng: 2010 Đạo Tràng: CHUYẾN HOẰNG PHÁP HOA KỲ Thời Lượng:  Số Bài: 3 Nội Dung Nội dung đang được cập nhật ...
0

Kinh Vô Ngã Tướng

Bài Giảng: KINH VÔ NGÃ TƯỚNG Ngày Giảng: 2012 Đạo Tràng: HOẰNG PHÁP HOA KỲ 2012 - ĐỢT 2 Thời Lượng: Số Bài: 2 Nội Dung Nội dung đang được cập nhật ...
0

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Bài Giảng: MAHA BÁT NHÃ BA LAMẬT ĐA TÂM KINH Ngày Giảng: 2012 Đạo Tràng: CHÙA LONG HƯƠNG Thời Lượng: Số Bài: 17 Nội Dung Nội dung đang được cập nhật ...
1

Thương Yêu Và Tôn Kính

Bài Giảng: Thương Yêu Và Tôn Kính Ngày Giảng: -- Đạo Tràng: Chùa Long Hoa Thời Lượng: 1 giờ 27 phút Số Bài: 1
1

Thương Yêu Và Tôn Kính

Bài Giảng: Thương Yêu Và Tôn Kính Ngày Giảng: -- Đạo Tràng: Chùa Long Hoa Thời Lượng: 1 giờ 27 phút Số Bài: 1
0

Kinh Pháp Bảo Đàn

Bài Giảng: Kinh Pháp Bảo Đàn Ngày Giảng: 2015 Đạo Tràng: Chùa Long Hương Thời Lượng: 22 giờ 20 phút Số Bài: 19 Nội Dung Nội dung đang được cập nhật ...
0

Kinh Pháp Hoa

Bài Giảng: Kinh Pháp Hoa Ngày Giảng: -- Chủ Giảng: Thượng tọa Thích Tuệ Hải Đạo Tràng: Chùa Long Hương Thời Lượng: 33 giờ Số Bài: 29

KINH SÁCH

Bài Giảng Dưỡng Sinh
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh