Bài Giảng Nổi Bật

0

DANH SÁCH ỦNG HỘ 700 PHẦN QUÀ TỪ THIỆN – lễ Vu Lan 2560

DANH SÁCH ỦNG HỘ 700 PHẦN QUÀ TỪ THIỆN Lễ Vu Lan 2560 Trong Đại Lễ Vu Lan năm nay, Chùa Long Hương tổ chức phát quà từ thiện, khoảng 700 phần  quà (mỗi phần quà trị giá 300.000đ).  Chúng tôi xin trân trọng kính báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý Phật tử và các nhà hảo tâm  chung tay góp sức vào những công việc Phật sự của Chùa để Đại Lễ Vu Lan năm nay thành  công tốt đẹp.   1 phần quà trị giá 300.000               STT Nhà hảo tâm  Địa chỉ SL…

0

DANH SÁCH ỦNG HỘ 700 PHẦN QUÀ TỪ THIỆN – lễ Vu Lan 2560

DANH SÁCH ỦNG HỘ 700 PHẦN QUÀ TỪ THIỆN Lễ Vu Lan 2560 Trong Đại Lễ Vu Lan năm nay, Chùa Long Hương tổ chức phát quà từ thiện, khoảng 700 phần  quà (mỗi phần quà trị giá 300.000đ).  Chúng tôi xin trân trọng kính báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý Phật tử và các nhà hảo tâm  chung tay góp sức vào những công việc Phật sự của Chùa để Đại Lễ Vu Lan năm nay thành  công tốt đẹp.   1 phần quà trị giá 300.000               STT Nhà hảo tâm  Địa chỉ SL…

0

DANH SÁCH ỦNG HỘ 700 PHẦN QUÀ TỪ THIỆN – lễ Vu Lan 2560

DANH SÁCH ỦNG HỘ 700 PHẦN QUÀ TỪ THIỆN Lễ Vu Lan 2560 Trong Đại Lễ Vu Lan năm nay, Chùa Long Hương tổ chức phát quà từ thiện, khoảng 700 phần  quà (mỗi phần quà trị giá 300.000đ).  Chúng tôi xin trân trọng kính báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý Phật tử và các nhà hảo tâm  chung tay góp sức vào những công việc Phật sự của Chùa để Đại Lễ Vu Lan năm nay thành  công tốt đẹp.   1 phần quà trị giá 300.000               STT Nhà hảo tâm  Địa chỉ SL…

KINH SÁCH

1 2