Kinh Thập Nguyện Phổ Hiền

  • Đăng bởi:
  • |
  • 02/10/2015

[columns]
[column size=”1/3″]14dieu[/column]
[column size=”2/3″]
Bài Giảng: Kinh Thập nguyện phổ hiền
Ngày Giảng: 2007
Đạo Tràng: Chùa Bửu Đà – Q.10 – TP.HCM
Thời Lượng: —
Số Bài: 4
[/column]
[/columns]
[ytp_playlist source=”PL3pT7O2sT2gPIimQLUdpYAhPle1bemKwa”]
[toggle title=”Nội Dung” load=”hide”]
Nội dung đang được cập nhật …
[/toggle]

Bài viết liên quan