Tỳ Ni Nhật Dụng

  • Đăng bởi:
  • |
  • 02/10/2015

[columns]
[column size=”2/5″]tyni5[/column]
[column size=”3/5″]

Bài Giảng: Tỳ Ni Nhật Dụng
Chủ Giảng: Thượng tọa Thích Tuệ Hải
Ngày Giảng: 2015
Đạo Tràng: Chùa Long Hương
Thời Lượng: —
Số Bài: 6

[/column]
[/columns]

[toggle title=”Nội Dung” load=”hide”]
Nội dung đang được cập nhật …
[/toggle]

Bài viết liên quan