THÔNG BÁO

  • Đăng bởi:
  • |
  • 03/04/2020

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc cách ly toàn xã hội để cùng phòng chống lây lan dịch COVID-19.

Chùa Long Hương thông báo đến quý Phật tử trong thời gian từ ngày 01/04/2020 đến ngày 15/04/2020 Quý vị tự tu tập tại nhà (tụng Kinh và tọa thiền).

Khi thật sự cần thiết mới đến Chùa. Chùa chỉ mở cửa từ 06 giờ 30 đến 18 giờ hằng ngày. Quý vị tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống lây lan dịch khi đến Chùa.

Chùa cũng tạm ngưng khám bệnh trong thời gian trên, Quý vị vui lòng liên hệ lại sau thời gian trên theo số 084.79.79.258.

Thay mặt bổn tự Long Hương

Trụ Trì: TT. Thích Tuệ Hải

 

 

 

Bài viết liên quan