THÔNG BÁO TẠM NGHỈ THUYẾT GIẢNG

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 25/08/2022

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

   Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, toàn thể quý Phật tử. Kể từ ngày 28/08/2022 (nhằm ngày 02 tháng 08 năm Nhâm Dần) Thượng Tọa Thích Tuệ Hải trụ trì Chùa Long Hương sẽ tạm thời ngưng các buổi giảng “KINH HOA NGHIÊM” vì lý do sức khỏe cho đến khi có thông báo mới

   Thay mặt Bổn Tự, xin trân trọng kính báo đến chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử liễu tri.

Chùa Long Hương kính báo!

Bài viết liên quan