THÔNG BÁO TẠM NGƯNG GIẢNG “KINH HOA NGHIÊM” THÁNG 7 AL NĂM TÂN SỬU

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 21/08/2021

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, toàn thể quý Phật tử. Kể từ ngày 22/08/2021 (nhằm ngày 15 tháng 07 năm Tân Sửu) Thượng Tọa Thích Tuệ Hải trụ trì Chùa Long Hương sẽ tạm thời ngưng các buổi giảng “KINH HOA NGHIÊM” trên hệ thống trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này Thượng Tọa sẽ yên tu tại Chùa Long Hương, mong Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử ở yên nơi cư ngụ của mình để cùng chuyên tu học Phật Pháp.

                             Thay mặt Bổn Tự, xin trân trọng kính báo đến chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử liễu tri.

Chùa Long Hương kính báo!

 

Lưu ý: Buổi giảng vào lúc 20h00 thứ hai ngày 23/08/2021 (nhằm ngày 16 tháng 07 năm Tân Sửu), Thượng Tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng trực tuyến chủ đề “Ý Nghĩa Ngũ Căn” cho lớp Phật Học Cơ Bản Khóa II trên hệ thống Trung Tâm Hoằng Pháp Online vẫn diễn ra bình thường như Thông Báo.

Bài viết liên quan