THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI SƯ PHỤ TRỤ TRÌ

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 16/06/2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!
Quý Phật tử gần xa thân mến!

Chùa Long Hương xin kính thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử thông tin số điện thoại của Thượng Tọa Thích Tuệ Hải để thuận tiện trong công việc Phật Sự

Số điện thoại: 085.99999.85

 Chùa Long Hương trân trọng thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử gần xa!

 

Bài viết liên quan