THÔNG BÁO NHẬP THẤT

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 09/10/2020

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Chùa Long Hương xin trân trọng thông báo đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa, để đáp ứng với hoài bảo xuất thế của chư Tăng Ni bổn tự và chư vị hữu duyên, vị nào muốn đi sâu vào con đường chuyên môn của đạo Phật để khai mở trí tuệ, thâm nhập Phật đạo để lợi ích chúng sanh. Sư Phụ trụ trì có ngõ ý đến với quý Tăng Ni và Phật tử, vị nào có thao thức đi sâu vào con đường tâm linh muốn nhập thất chuyên tu thì xin về Chùa Long Hương đăng ký.
Không luận là Tăng Ni nội chúng hay ở ngoài, không luận xuất gia hay cư sĩ… Nếu vị nào có kiến giải chân chánh và được sự chấp nhận của Sư Phụ trụ trì thì tất cả huynh đệ trong chùa rất vui lòng hổ trợ quý vị.
Chương trình nhập thất dài hạn hay ngắn hạn, tùy theo khả năng của từng vị dưới sự hướng dẫn và giám sát của Sư Phụ trụ trì TT . Thích Tuệ Hải.

Chùa Long Hương xin trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan