THÔNG BÁO NGƯNG HÙN PHƯỚC HỆ THỐNG QUAY PHIM

  • Đăng bởi:
  • |
  • 23/03/2020

Thông báo về việc hùn phước để nâng cấp hệ thống quay phim ảnh cho các buổi giảng pháp của Thượng Tọa trụ trì tại chùa Long Hương. Thay mặt bổn tự, chúng tôi xin chân thành niệm ân quý phật tử gần xa đã nhiệt tâm ủng hộ kinh phí cho công việc này, thông qua lời ngỏ ý của Thượng Tọa trụ trì. Đến hôm nay quý phật tử đã ủng hộ đủ số tiền kinh phí như đã thông báo.

Vì vậy, Thượng Tọa trụ trì thông báo tạm ngưng việc nhận tiền cho việc nâng cấp hệ thống máy quay lần này. Khi nào có công việc phật sự khác Thượng Tọa sẽ thông báo đến quý vị.

Một lần nữa thay mặt bổ tự, chúng tôi xin ghi nhận và tri ơn tấm lòng nhiệt thành của tăng ni và phật tử đã đóng góp tịnh tài cho bổn tự đủ kinh phí phật sự lần này, để tạo phương tiện thuân lợi cho truyền bá chánh pháp.

Thầy thành tâm cầu chư phật chứng minh và gia hộ cho quý phật tử cùng người thân trong gia đình và thân bằng quyến thuộc, nhân phước lành ủng hộ Tam Bảo được hưởng phước lạc lâu dài và luôn sống an lành trong chánh pháp.

 

Thay mặt chùa Long Hương

Kính báo               

Thượng Tọa Thích Tuệ Hải

 

 

 

 

Bài viết liên quan