Thông báo lễ Phật thành đạo

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 28/12/2016

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư tôn Đức tăng ni.

Thưa toàn thể quý phật tử thân thương.

Hằng năm vào ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch chùa Long Hương long trong tổ chức Đại lễ Phật thành đạo. Để cho tăng ni và phật tử bổn tự bày tỏ lòng yêu thương , tôn kính và tri ân  của mình dâng lên đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm nay, chùa Long Hương  cũng long trọng tổ chức lễ vào ngày giờ nói trên. Thay lời bổn tự xin trân trọng kính báo đến Chư tôn Đức tăng ni cùng quý phật tử xa gần hữu duyên, giành thời giờ quý báu về chùa Long Hương vào ngày giờ nói trên để tham dự lễ.( chương trình lễ buổi sáng tăng ni dân hoa và đèn cúng phật  như thường lệ, buổi chiều làm lễ thọ bồ đề tâm giới)

                                                                                                                                  Thay mặt bổn tự .
                                                                                                                                          Trụ trì
                                                                                                                              Tỳ kheo Thích Tuệ Hải

 

Bài viết liên quan