Thông Báo Hùn Phước Ấn Tống Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Đợt 2

  • Đăng bởi:
  • |
  • 07/11/2018

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni!

Quý Phật tử gần xa thân mến!

[dropcap]S[/dropcap]au đợt ấn tống Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải lần đầu 10.000 bộ được Chư Tôn Đức và Quý Phật tử đón nhận rất nhiệt tâm và trân quý. Điều này làm cho chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Do nhu cầu vẫn còn nhiều nên chúng tôi sẽ ấn tống thêm 5.000 bộ nữa. Lần này có chỉnh sửa lại một số sai sót của lần trước. Tổng chi phí ấn tống lần này khoảng 440.000.000 (bốn trăm bốn mươi triệu đồng). Rất mong nhận được sự đóng góp hùn phước của Chư Tôn Đức cùng Quý Phật tử để bộ Kinh này sớm đến với Chư Tôn Đức và Quý Phật tử các Đạo tràng đang mong mỏi được đọc bản Kinh này. Xin kính thông báo đến Chư Tôn Đức và Quý Phật tử!

     Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử khi phát tâm đóng góp in kinh ấn tống vui lòng liên hệ qua số điện thoại 085.99999.85 (tin nhắn) hoặc email : thichtuehai@chualonghuong.org hoặc bằng cách gởi cúng dường trực tiếp tại chùa.

Tên tài khoản: Đinh Kim Nga
Tài khoản VND:   0401003858585                                                                              Tài khoản USD:  0401372858585 Swiftcode BFTVVNVX                                 
Vietcombank Nhơn Trạch – Đồng Nai.

Chùa Long Hương, Ngày 18  tháng  11  năm 2018.

                                                                              TT. Thích Tuệ Hải

 

Bài viết liên quan