THÔNG BÁO CÁC LƯU Ý VỀ VIỆC ĐĂNG TẢI THÔNG TIN COVID-19

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 07/08/2020

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Chùa Long Hương xin trân trọng thông báo đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa, về việc thực hiện đúng về việc đăng tải thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội liên quan đến Covid-19 của chùa Long Hương như sau:

  1. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hiện nay, các thông tin về Covid-19 trước đây đăng tải trên Website chùa Long Hương (www.chualonghuong.org), kênh Youtube (www.youtube.com/ChuaLongHuongDN), trang Fanpage Chùa Long Hương (www.facebook.com/LongHuongFanpage) đã tạm ngừng các bài đăng thông tin, video đề cập đến Virus Corona để chung tay cùng cả nước đang nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19 mới. Do vậy, các cá nhân, tổ chức đăng tải lại thông tin trước đây của Chùa sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.
  2. Chùa Long Hương vẫn thực hiện các biện pháp giãn cách khi sinh hoạt tôn giáo theo hiện chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ văn bản số 607/TGCP-VP,  cập nhật các chỉ thị Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới (Chỉ thị 16/CT-TTg19/CT-TTg); . Bổn tự tiếp tục thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người, vì vậy quý Phật tử nên ở nhà tu và thọ học Phật pháp, chỉ khi có công việc thật sự cần thiết mới nên đến Chùa.

Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thay mặt chùa Long Hương

Kính báo

Thượng Tọa Thích Tuệ Hải

Bài viết liên quan