THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CHẨN TẾ CẦU SIÊU BẠT ĐỘ NGÀY 13/09/2019

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 12/09/2020

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Chùa Long Hương xin trân trọng thông báo đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa, lịch giảng Chủ Nhật ngày 13/09/2020 (nhằm ngày 26 tháng 7 năm Canh Tý) về chủ đề “Kinh Hoa Nghiêm” của Thượng Tọa Thích Tuệ Hải sẽ tạm ngưng để tổ chức lễ “CHẨN TẾ CẦU SIÊU BẠT ĐỘ”. 

Lễ Trai Đàn Chẩn Tế này là dịp để hàng Phật Tử thể hiện tấm lòng hiếu đạo đối với cha mẹ hiện tiền cũng như Cửu Huyền Thất Tổ đã quá vãng nương theo oai lực của Tam Bảo siêu sanh nơi cảnh giới an lành.  Nay Bổn tự kính thông báo đến quý Phật tử xa liễu tri.

Chương trình dự kiến:

Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo ngay khi phát Livestream trực tiếp:

https://www.youtube.com/ChuaLongHuongDN

https://www.facebook.com/LongHuongFanpage

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Thay mặt Bổn Tự Chùa Long Hương – Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai

Kính báo

Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Tuệ Hải

Bài viết liên quan