Kinh Pháp Cú

  • Đăng bởi:
  • |
  • 02/10/2015

[columns]
[column size=”2/5″]KPC (FILEminimizer)[/column]
[column size=”3/5″]

Bài Giảng: Kinh Pháp Cú
Chủ Giảng: Thượng tọa Thích Tuệ Hải
Ngày Giảng: 2015
Đạo Tràng: Chùa Long Hương
Thời Lượng: 64 giờ 15 phút
Số Bài: 55

[/column]
[/columns]

[toggle title=”Nội Dung” load=”hide”]
Nội dung đang được cập nhật …
[/toggle]

Bài viết liên quan