Nhộn Nhịp Khởi Công Xây Dựng Tăng Đường Mới Thứ II Tại Chùa Long Hương

  • Đăng bởi:
  • |
  • 09/11/2015

Sáng ngày 21/08 Ất Mùi (03/10/2015),Sư Trụ Trì Chùa Long Hương Thích Tuệ Hải, đã phát ý cho nhóm thợ phụ trách bắt đầu khởi công xây dựng Tăng Đường mới thứ II.

Xe xúc tiến hành đào các lỗ mống chân cột, thợ xây, thợ sắt trộn bê tông đổ nền chân móng và dựng cốt thép..Tất cả công việc nhộn nhịp của ngày xây dựng công trình mới được ghi nhận qua 24 ảnh kèm theo sau:

Ảnh 01_1968_resize Ảnh 02_1970_resize Ảnh 03_1971_resize Ảnh 04_1972_resize Ảnh 05_1973_resize Ảnh 06_1975_resize Ảnh 07_1977_resize Ảnh 08_1978_resize Ảnh 09_1966_resize Ảnh 10_1960_resize Ảnh 11_1990_resize Ảnh 12_1991_resize Ảnh 13_1980_resize Ảnh 14_1981_resize Ảnh 15_1983_resize Ảnh 16_1984_resize Ảnh 17_1987_resize Ảnh 18_2041_resize Ảnh 19_2042_resize Ảnh 20_2043_resize Ảnh 21_2055_resize Ảnh 22_2125_resize Ảnh 23_2128_resize Ảnh 24_2131_resize

 Thiện Huệ

Bài viết liên quan