Nhân ngày 8/12 /2019 AL kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, cũng là ngày tạ pháp cuối năm. Thựơng Tọa Thích Tuệ Hải trụ trì Chùa Long Hương cùng Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử gần xa quan lâm về Chùa Long Hương tham dự ngày lễ trọng đại mừng Đức Phật thành đạo . Đặc biệt trong năm nay, bản Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa đã được T T Thích Tuệ Hải hoàn thiện vào ngày 8/8/2019 dựa trên bản chuyển ngữ Phạn Việt của Milam Sudhana. Bản kinh thiêng liêng này đã được hoàn thiện theo nghĩa của người Việt Nam, rất mộc mạc, rất chất phát nhưng hiển lộ được cốt tủy của Bát Nhã. Nhân nhịp này TT trụ trì cũng đã tổ chức Đại Hội Bát ngay trong buổi sáng ngày này. Bản Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa này hiện đang được TT trụ trì cho khắc vào bia đá nặng trên 30 tấn, do nghệ nhân Chính Thiện đang ngày đêm mài miệt điêu khắc tại Chùa Long Hương để cúng dường chư Phật.

 

 

 

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh