HÌNH ẢNH XÂY DỰNG Ở CHÙA LONG HƯƠNG TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 05/11 BÍNH THÂN

  • Đăng bởi:
  • |
  • 12/12/2016

HÌNH ẢNH XÂY DỰNG Ở CHÙA LONG HƯƠNG TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN 05/11 BÍNH THÂN (tức 28/11 ĐẾN 03/12/2016).

Trong tuần lễ từ ngày 29/10 đến 05/11 Bính Thân (tức 28/11 đến 03/12/2016), theo sự chỉ đạo của Sư Trụ Trì, các nhóm thợ vẫn tiếp tục làm các công việc như phun sơn màu các khung bông thông gió ở lầu 1,lợp 3 mái ngói còn lại sau cùng ở phía ngoài đầu gian Nhà Tăng Đường mới thứ 2.

Một nhóm thợ khác hoàn thành tô,gắn lan can cầu thang bộ dẫn lên lầu 1 Tổ đường (phía trái). Nhóm thợ thứ 3 hoàn tất kết cấu lõi sắt mặt sàn để chuẩn bị đổ bê tông nền nhà cốc và đào mống dựng cột để xây dưng nhà cốc thứ 4 phục vụ đủ chỗ nơi cho Tăng chúng khi nhập thất.

Riêng nhóm chuyên mộc vẫn tiếp tục cưa cắt cây,ván để làm chỉ, lăm ri và các chi tiết liên quan đến khung cửa gỗ.

   32 bức ảnh kèm theo sau đây phần nào mô tả nội dung các công việc nêu trên.

01_resize
02_resize
03_resize
04_resize
05_resize
06_resize
07_resize
08_resize
09_resize
10_resize
11_resize
12_resize
13_resize
14_resize
15_resize
16_resize
17_resize
18_resize
19_resize
20_resize
21_resize
22_resize
23_resize
24_resize
25_resize
26_resize
27_resize
28_resize
29_resize
30_resize
31_resize
32_resize

Bài viết liên quan