HÌNH ẢNH XÂY DỰNG Ở CHÙA LONG HƯƠNG TỪ NGÀY 22 đến 27/10 Bính Thân

  • Đăng bởi:
  • |
  • 06/12/2016

HÌNH ẢNH XÂY DỰNG Ở CHÙA LONG HƯƠNG TỪ NGÀY 22 ĐẾN 27/10 BÍNH THÂN (tức 21/11 ĐẾN 26/11/2016).

   Vào tuần lễ cuối tháng 10, từ ngày 22 đến 27/10 Bính Thân (tức 21/11 đến 26/11/2016), ngoài việc Sư Trụ Trì chỉ đạo đổ cột bê tông xây thêm nhà cốc ở triền đồi quanh khu vực trồng rau để Chư Tăng có đủ chỗ “nhập thất” tu tập, bộ phận phụ trách thi công xây dựng Chùa Long Hương tiếp tục hoàn chỉnh bổ sung các chi tiết còn lại của công trình, như : sơn màu các khuôn bông thông gió ở lầu 1 nhà Tăng Đường mới xây, hoàn thành gắn, đắp ciment tay vịn và khuôn bông các cầu thang bộ đi lên lầu 1 Tổ Đường (2 bên trái,phải).

   Một nhóm thợ khác kiểm tra phần nóc, tô trét kín kẻ các “sống lương” trên mái ngói cả 2 nhà Tăng Đường để phòng tránh nước mưa thấm thấu…

   Riêng nhóm chuyên mộc vẫn sơn, cắt “lăm ri” và chạy chỉ làm đẹp các cửa gỗ còn sót ở phòng Thiền Đường.

   36 bức ảnh kèm theo sau đây phần nào mô tả nội dung các công việc nêu trên.

01_resize
02_resize
03_resize
04_resize
05_resize
06_resize
07_resize
08_resize
09_resize
10_resize
11_resize
12_resize
13_resize
14_resize
15_resize
16_resize
17_resize
18_resize
19_resize
20_resize
21_resize
22_resize
23_resize
24_resize
25_resize
26_resize
27_resize
28_resize
29_resize
30_resize
31_resize
32_resize
33_resize
34_resize
35_resize
36_resize

Bài viết liên quan