Hình Ảnh Ngày Thầy Giảng Pháp Cuối Tháng 01 Bính Thân

  • Đăng bởi:
  • |
  • 10/03/2016

Vào ngày 28 âm lịch của tháng đầu tiên năm Bính Thân (06/03/2016), Sư Trụ Trì  Chùa Long Hương -Thượng Tọa Thích Tuệ Hải đã tổ chức khai pháp  định kỳ đầu năm mới cho Tăng,Ni, Phật tử các nơi tham gia tu học một ngày qua bản kinh Lăng Nghiêm lần thứ 70 (buổi sáng) và kinh Pháp Cú lần thứ 62 (buổi chiều).

Sau gần một tháng vui Xuân tại nhà, nhu cầu nghe giảng kinh Phật để được tiếp tục khai sáng trí huệ và an lạc thân tâm của Phật tử thuận duyên với dòng pháp của Thầy có lẽ tăng cao nên số lượng đại chúng đến Chùa đông như một ngày lễ hội.

Kèm theo sau đây là 44 bức ảnh ghi nhận diễn tiến các sự việc xảy ra trong ngày Thầy giảng pháp cuối tháng giêng năm Bính Thân 2016.

Ảnh 01_resize Ảnh 02_resize Ảnh 03_resize

Ảnh 04_resize

Ảnh 01+02+03+04:  Cắm hoa trang trí ,chuẩn bị pháp hội

Ảnh 05_resize

Ảnh 05:  Các loại xe ca chở khách loại lớn đậu nối đuôi thành một dãi dài trên đoạn đường nhựa rộng, thoáng vừa được địa phương hoàn thành

Ảnh 08_resize Ảnh 09_resizeẢnh 06_resize Ảnh 07_resizeẢnh 10_resize

Ảnh 06+07+08+09+10:  Phật tử bước lên cổng Chùa Long Hương, bái lạy tượng Quán Thế Âm Bồ Tát (ngoài sân) và Đức Phật Bổn Sư (trong Đại Hùng Bửu Điện)

Ảnh 11_resizeẢnh 12_resize

Ảnh 13_resize

 Ảnh 11+12+13:  Phật tử ở các tỉnh xa đến Chùa sớm, trước khi mặt trời mọc,tham quan khu đồi phía sau Chùa, sau đó trở vào Nhà Bếp để ăn cháo điểm tâm và uống trà 3 năm

Ảnh 15_resizeẢnh 14_resize

Ảnh 14+15:  Quang cảnh Phật tử ăn sáng tại phòng ăn của Nhà Bếp Chùa Long Hương

Ảnh 16_resize Ảnh 17_resize Ảnh 18_resize

Ảnh 16+17+18: Phật tử tập trung ngoài sân để lần lượt vào thất đảnh lễ Sư Trụ Trì

Ảnh 26_resize Ảnh 19_resize Ảnh 20_resize Ảnh 21_resize Ảnh 22_resize Ảnh 23_resize Ảnh 24_resize Ảnh 25_resize

Ảnh 19+20+21+22+23+24+25+26: Phật tử đảnh lễ Sư Trụ Trì

Ảnh 27_resize

Ảnh 27:  Cụ Bà Võ Thị Lớn cúng dường và đảnh lễ Sư Trụ Trì

Ảnh 28_resize

Ảnh 28:  Chân dung cụ bà Võ Thị Lớn,93 tuổi, pháp danh Chơn An Tường nhà ở xã Phú Văn Tỉnh Bình Dương

Ảnh 29_resize

Ảnh 29:  Sư Trụ Trì quang lâm pháp hội

Ảnh 30_resize

Ảnh 31_resize Ảnh 32_resize Ảnh 33_resize Ảnh 34_resize

Ảnh 30+31+32+33+34: Thượng Tọa Thích Tuệ Hải bước lên pháp tòa đảnh lễ Đức Phật Bỗn Sư và đọc kinh trước khi khai pháp

Ảnh 35_resize Ảnh 36_resize Ảnh 37_resize Ảnh 38_resize Ảnh 39_resize Ảnh 40_resize Ảnh 41_resize

Ảnh 30+31+32+33+34: Thượng Tọa Thích Tuệ Hải bước lên pháp tòa đảnh lễ Đức Phật

Ảnh 42_resize Ảnh 43_resize Ảnh 44_resize

Ảnh 42+43+44:  Quang cảnh pháp hội ở tầng trệt Tổ Đường

Bài viết liên quan