Hình Ảnh Lễ Phật Thành Đạo Ở Chùa Long Hương

  • Đăng bởi:
  • |
  • 20/01/2016

Nhằm thông tin kịp thời cho quý Phật tử ở xa và cộng đồng mạng quan tâm đến các ngày lễ lớn  ở Chùa Long Hương, nhóm phụ trách tin tức xin được giới thiệu ba mươi chín (39) ảnh “nóng” sau đây ghi nhận một số nội dung chính của buổi lễ, trong khi chờ đợi băng video phát hình toàn bộ diễn tiến Lễ Phật Thành Đạo được Sư Trụ Trì Thích Tuệ Hải tổ chức tại Chùa Long Hương vào lúc 7g30 ngày mồng 8/12 Ất Mùi (17/01/2016)

_nh 24_resize _nh 25_resize _nh 26_resize _nh 27_resize _nh 28_resize _nh 29_resize _nh 30_resize _nh 31_resize _nh 32_resize _nh 33_resize _nh 34_resize _nh 35_resize _nh 36_resize _nh 37_resize _nh 38_resize _nh 39_resize _nh 01_resize _nh 02_resize _nh 03_resize _nh 04_resize _nh 05_resize _nh 06_resize _nh 07_resize _nh 08_resize _nh 09_resize _nh 10_resize _nh 11_resize _nh 12_resize _nh 13_resize _nh 14_resize _nh 15_resize _nh 16_resize _nh 17_resize _nh 18_resize _nh 19_resize _nh 20_resize _nh 21_resize _nh 22_resize _nh 23_resize

Bài viết liên quan