Diễn Tiến Công Việc Xây Dựng Nhà Tăng Đường Tuần Thứ 9- Từ 23/11 Đến Ngày 28/11/2015

  • Đăng bởi:
  • |
  • 02/12/2015

Bước sang tuần thứ 9, từ ngày 12/10 đến ngày 17/10 Ất Mùi, bộ phận thi công xây dựng Chùa Long Hương đã tiếp tục lắp đặt dàn giáo, làm lõi cốt thép các đà ngang, đóng cốt pha để chuẩn bị đổ bê tông hệ thống đà ngang chịu lực ở sàn nền lầu 1 Nhà Tăng Đường,

Một dãy các trụ cột tường rào phía phải Chùa cũng được làm lõi sắt, đóng cốt pha để đổ bê tông vào tuần sau.

34 hình ảnh kèm theo ghi nhận diễn tiến của  công việc này.

 

Ảnh 01_7002_resize Ảnh 02_6988_resize Ảnh 03_7004_resize Ảnh 04_7001_resize Ảnh 05_7005_resize Ảnh 06_7007_resize Ảnh 07_7008_resize Ảnh 08_7050_resize Ảnh 09_7051_resize Ảnh 10_7073_resize Ảnh 11_7075_resize Ảnh 12_7181_resize Ảnh 13_7183_resize Ảnh 14_7185_resize Ảnh 15_7186_resize Ảnh 16_7188_resize Ảnh 17_7189_resize Ảnh 18_7187_resize Ảnh 19_7190_resize Ảnh 20_7192_resize Ảnh 21_7272_resize Ảnh 22_7274_resize Ảnh 23_7275_resize Ảnh 24_7287_resize Ảnh 25_7288_resize Ảnh 26_7292_resize Ảnh 27_7298_resize

Ảnh 28_7305_resize Ảnh 29_7306_resize Ảnh 30_7516_resize Ảnh 31_6987_resize Ảnh 32_7517_resize Ảnh 33_7282_resize Ảnh 34_7518_resize

Bài viết liên quan