Diễn Tiến Công Việc Xây Dựng Nhà Tăng Đường (Tuần Thứ 29), Cùng Nhà Tổ Và Bệ Đài Tôn Tượng Đức Phật Bổn Sư – Từ Ngày 12/03 Đến Ngày 17/03 Bính Thân (Tức 18/04 Đến 23/04/2016)

  • Đăng bởi:
  • |
  • 30/04/2016

Trong tuần lễ thứ 29, kể từ ngày khởi công xây dựng Nhà Tăng Đường mới thứ II, theo chỉ đạo của Sư Trụ Trì Chùa Long Hương, tranh thủ trước mùa mưa, nhóm thợ phụ trách thi công tập trung  vào việc hoàn thành  ngôi nhà chứa nước tương Tamari thành phẩm và ngôi nhà chứa nước sạch Long Hương trong vòng tháng 03 năm nay.

Trên Thiền Đường, nhóm thợ chuyên mộc vẫn tiếp tục công việc đóng sàn gỗ  và ở ngoài sân Chùa  nhóm thợ đổ khuôn ciment hoa văn thông gió vẫn liên tục làm việc sáng chiều.

Hai mươi chín(29) bức ảnh kèm theo sau đây mô tả công việc của tuần thứ 10 sau Tết Bính Thân

Ảnh 06_resize Ảnh 07_resize Ảnh 08_resize Ảnh 09_resize Ảnh 10_resize Ảnh 11_resize Ảnh 12_resize Ảnh 13_resize Ảnh 14_resize Ảnh 15_resize Ảnh 16_resize Ảnh 17_resize Ảnh 18_resize Ảnh 19_resize Ảnh 20_resize Ảnh 21_resize Ảnh 22_resize Ảnh 23_resize Ảnh 24_resize Ảnh 25_resize Ảnh 26_resize Ảnh 27_resize Ảnh 28_resize Ảnh 29_resize Ảnh 01_resize Ảnh 02_resize Ảnh 03_resize Ảnh 04_resize Ảnh 05_resize

Bài viết liên quan