Diễn Tiến Công Việc Xây Dựng Nhà Tăng Đường (Tuần Thứ 23), Cùng Nhà Tổ Và Bệ Đài Tôn Tượng Đức Phật Bổn Sư – Từ Ngày 29/01Đến Ngày 04/02 Bính Thân (Tức 07/03 Đến 12/03/2016)

  • Đăng bởi:
  • |
  • 18/03/2016

Tuần làm việc thứ 4 sau Tết, nhóm thợ phụ trách thi công xây dựng nhà Tăng đường đã tập trung nhiều nhất trên sàn nền lầu 1 để đóng cốt pha đổ bê tông các thanh đà cốt thép phần trên đầu các bức tường gạch vừa được xây xong và chuẩn bị đổ bê tông mái 2 cổ lầu.

Một bộ phận khác chuyên về hoa văn ,ở dưới đất, thì đổ các khuôn bông chuẩn bị cho việc lắp đặt đầy đủ các bức vách và hành lang lầu 1.

Ở phòng Thiền Đường thì nhóm thợ phụ trách tiếp tục đắp chỉ, tô sơn các thanh đà và xây bệ thờ ở chính giũa bức tường phía trong.

Riêng nhóm chuyên mộc cũng vẫn tiếp tục đóng, bào hoàn thành các khung cửa và cánh cửa gỗ sao cho đầy đủ để phục vụkịp thời cho nhóm thợ xây không phải ngưng công chờ đợi.

Nhìn chung tiến độ xây dựng diễn tiến tương đối nhanh và khá suông sẻ, hy vọng Nhà Tăng Đường sẽ được hoàn thành vào khoảng tháng 4 theo như dự tính của Sư Trụ Trì.

(Kèm theo sau đây 42 bức ảnh mô tả các công việc của tuần lễ thứ 23)

Ảnh 01_resizeẢnh 02_resize Ảnh 03_resize Ảnh 04_resize Ảnh 05_resize Ảnh 06_resize Ảnh 07_resize Ảnh 08_resize Ảnh 09_resize Ảnh 10_resize
Ảnh 12_resize Ảnh 13_resize Ảnh 14_resize Ảnh 15_resize Ảnh 16_resize Ảnh 17_resize Ảnh 18_resize Ảnh 19_resize Ảnh 20_resize Ảnh 21_resize Ảnh 22_resize Ảnh 23_resize Ảnh 24_resize Ảnh 25_resize Ảnh 26_resize Ảnh 27_resize Ảnh 28_resize Ảnh 29_resize Ảnh 30_resize Ảnh 31_resize Ảnh 32_resize Ảnh 33_resize Ảnh 34_resize Ảnh 35_resize Ảnh 36_resize Ảnh 37_resize Ảnh 38_resize Ảnh 39_resize Ảnh 40_resize Ảnh 41_resize Ảnh 42_resize

Bài viết liên quan