Diễn Tiến Công Việc Xây Dựng Nhà Tăng Đường Tuần Thứ 21, Cùng Nhà Tổ Và Bệ Đài Tôn Tượng Đức Phật Bổn Sư – Từ Ngày 15/01 Đến Ngày 20/01 Bính Thân – Tức 22/02 Đến 27/02/2016

  • Đăng bởi:
  • |
  • 02/03/2016

Tuần lễ thứ 2 sau Tết, từ ngày 15 đến 20 tháng giêng năm Bính Thân (22/02 đến 27/02/2016), bộ phận thi công xây dựng Chùa Long Hương đã tập trung vào việc đóng cốt pha hộp cột  và hoàn tất đổ bê tông 32 trụ cột của lầu 1 Nhà Tăng Đường mới thứ II.

Đồng thời, ngoài việc Điêu khắc gia tiếp tục tô đắp phần mặt Tôn Tượng Đức Phật Bổn Sư, một nhóm thợ cũng đã được phân công làm giàn đứng để tô sơn các thanh đà nóc của phòng Thiền đường.

Công việc trong tuần này có vẻ nhộn nhịp và diễn tiến xây dựng công trình ở từng thời điểm giữa các ngày dễ nhận ra hơn.

Nhiều người lâu ngày mới đến viếng Chùa ai cũng đều ngạc nhiên về sự liên tục đổi mới cảnh quan và kiến trúc trong khuôn viên nhà Chùa theo hướng ngày một bề thế, đẹp mắt, tiện nghi và đầy đủ hơn.

(Kèm 38 bức ảnh xây dựng trong tuần thứ 21, kể từ ngày khởi công)

_nh 12_resize _nh 13_resize _nh 14_resize _nh 15_resize _nh 16_resize _nh 17_resize _nh 18_resize _nh 19_resize _nh 20_resize _nh 21_resize _nh 22_resize _nh 23_resize _nh 24_resize _nh 25_resize _nh 26_resize _nh 27_resize _nh 28_resize _nh 29_resize _nh 30_resize _nh 31_resize _nh 32_resize _nh 33_resize _nh 34_resize _nh 35_resize _nh 36_resize _nh 37_resize _nh 38_resize _nh 01_resize _nh 02_resize _nh 03_resize _nh 04_resize _nh 05_resize _nh 06_resize _nh 07_resize _nh 08_resize _nh 09_resize _nh 10_resize _nh 11_resize

Bài viết liên quan