Diễn Tiến Công Việc Xây Dựng Nhà Tăng Đường Tuần Thứ 10 – (Từ 30/11 Đến Ngày 05/12/2015)

  • Đăng bởi:
  • |
  • 10/12/2015

Suốt từ ngày khởi công xây dựng Nhà Tăng Đường mới thứ II, có lẽ tuần lễ thứ 10 là tuần lễ có tiến độ xây dựng chậm lại để chuẩn bị cho ngày Thầy giảng pháp cuối tháng.

Tuy nhiên, bộ phận thi công cũng đã xây xong bức tường phía phải Chùa, góp phần bảo vệ an ninh trong những dịp nhà Chùa tổ chức các lễ lạc có đông người đến dự.

Ngoài việc hoàn thành bức tường, những thợ xây dựng được phân thành 3 nhóm nhỏ, một nhóm tiếp tục đóng cốt pha để phục vụ cho việc đổ sàn nền lầu 1, một nhóm phụ trách xây hộc cầu thang máy Nhà Tổ và một nhóm tập trung làm các khuôn bông ciment để gắn 2 bên cầu thang hình vòng cung của bệ đài Tôn Tương Đức Phật Bổn Sư ngoài trời. Hy vọng, những hạng mục này sẽ hoàn thành trước ngày Lễ Phật Thành Đạo.

Thể hiện sư quan tâm đặc biệt về những công việc đa đoan đang diễn tiến, sáng sớm ngày giảng pháp, Sư Trụ Trì đã quá bộ xem xét toàn bộ khuôn viên nhà Chùa, từ cổng trước cho đến khu đồi đất vừa mới khai phá phía sau, đang tạm sử dụng làm bãi đậu cho các loại xe hơi chở Phật tử đến Chùa.

27 hình ảnh kèm theo ghi nhận diễn tiến của  công việc này. (Trong đó có 4 ảnh sau cùng – 24, 25, 26, 27 trích trong một loạt ảnh vừa mới theo chân chụp được Sư Phụ – chưa giới thiệu).

Ảnh 01_7521_resize Ảnh 02_7909_resize Ảnh 03_7908_resize Ảnh 04_7812_resize Ảnh 05_7008_resize Ảnh 06_8181_resize Ảnh 07_7522_resize Ảnh 08_7523_resize Ảnh 09_7525_resize Ảnh 10_7526_resize Ảnh 11_7592_resize Ảnh 12_7593_resize Ảnh 13_7733_resize Ảnh 14_7616_resize Ảnh 15_7618_resize Ảnh 16_7620_resize Ảnh 17_7734_resize Ảnh 18_7735_resize Ảnh 19_7737_resize Ảnh 20_7743_resize Ảnh 21_7744_resize Ảnh 22_8229_resize Ảnh 23_8218_resize Ảnh 24_7882_resize Ảnh 25_7892_resize Ảnh 26_7897_resize Ảnh 27_8048_resize

Bài viết liên quan