ĐẠI CHÚNG VỀ CHÙA LONG HƯƠNG LẠY PHẬT,VIẾNG THẤT VÀ ĐẢNH LỄ SƯ TRỤ TRÌ.

  • Đăng bởi:
  • |
  • 03/12/2016

ĐẠI CHÚNG VỀ CHÙA LONG HƯƠNG LẠY PHẬT,           VIẾNG THẤT VÀ ĐẢNH LỄ SƯ TRỤ TRÌ.

Ngày Chủ nhật 28/10 Bính Thân (tức 27/11/2016), theo thông lệ vào tuần cuối mỗi tháng, đại chúng ở các nơi tập trung về Chùa Long Hương lạy Phật, viếng thất và đảnh lễ Sư Trụ Trì trước khi lên pháp hội ờ lầu 1 Tổ Đường nghe Thượng Tọa Thích Tuệ Hải giảng pháp.

Ba mươi ba (33) bức ảnh kèm theo sau đây đã “chộp bắt” được một phần quang cảnh thuộc 3 nội dung nêu trên.

01_resize
02_resize
03_resize
04_resize
05_resize
06_resize
07_resize
08_resize
09_resize
10_resize
11_resize
12_resize
13_resize
14_resize
15_resize
16_resize
17_resize
18_resize
19_resize
20_resize
21_resize
22_resize

24_resize
25_resize
26_resize
27_resize
28_resize
29_resize
30_resize
31_resize
32_resize
33_resize
34_resize

Bài viết liên quan