Chuyên Đề “Một Tháng Đón Mừng Ngày Phật Thành Đạo Và Sinh Nhật Sư Phụ” – Tự Bạch

  • Đăng bởi:
  • |
  • 25/12/2015

Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Chùa Long Hương

Mỗi lần bước đến Chùa Long Hương, hình ảnh ăn sâu vào tâm linh  và cũng là nguồn cảm tác vô tận trong trái tim nhỏ bé, phàm thường của tôi là Tôn Tượng Đức Phật Bổn Sư trong Đại Hùng Bửu Điện và trên đồi cao trung tâm ở ngoài sau Chùa.

Bản thân là một người phàm phu tìm về với Phật muộn màng so với gần 1,6 tỉ Phật tử trên toàn thế giới, nhưng hình như tôi đã nhận được chút ít “tín hiệu giao cảm” đặc biệt nào đó trong sâu cùng tâm thức của mình với đức hiền phụ Như Lai. Nguy hiểm hay an toàn trong mọi tình huống của cuộc đời, tôi đều linh cảm được. (Phải chăng, chính vì vậy mà ngay ngày đầu diện kiến, Sư Phụ đã soi căn thấy tôi là một chú tiểu ngỗ nghịch ở Chùa !)

Tôi thường cảm nhận khá đúng về một con người và  luôn có được một sự rung cảm liên tục đối với vạn vật quanh mình, cả trước lúc quy y theo Phật!.

Và, mặc dù tôi tin duyên Phật Đạo cũng sẽ rất vô thường, nhưng trong sâu kín tâm linh, tôi vẫn cảm nghe có một mặc khải rằng mình là người sẽ không bị thiếu Phước mang đến cho Đời, cho Đạo bằng trí huệ và những việc làm giúp ích sáng danh Chánh Pháp và Minh Sư, góp phần tạo  thiện duyên và mang đến an lạc  nhiều hơn cho đại chúng.

 Ngoài thời gian khác, ngày giảng pháp nào của Sư Phụ dành cho Tăng, Ni tôi cũng ngồi phía sau hành lang pháp tòa để vừa nghe pháp vừa chiêm bái tôn tượng Đức Phật Bổn Sư trong một không gian luôn thay đổi từng giây phút ,do áng sáng hoặc mây trời chuyển động và đổi màu.

12 bức ảnh sau đây mà tôi đã cảm tác qua 12 tháng trong năm Ất Mùi, là những tác phẩm ảnh thể hiện tấm lòng quý kính của một đứa con ngỗ nghịch, chưa cạo tóc trên đầu, tuy lễ giáo nhưng không biểu hiện hành vi sùng đạo, hiếu kính đối với hiền phụ Thích Ca,(như nhiều người con Phật), mặc dù lúc nào cũng âm ỉ rực cháy trong lòng niềm tin thấy Phật, trực giác thấy Phật, trí tuệ thấy Phật, giống như kinh giảng của Phật Giáo Đại Thừa.

Thành kính tưởng niệm và tôn vinh ngày 8/12 ÂL, tôi xin chép ra đây bài thơ (hình như của Thượng Tọa Thích Trí Quảng (!), khi chiêm bái các bức ảnh và hình dung ngày  Đức Phật Bổn Sư thành đạo:

Sáu năm tìm đạo chốn rừng già

Khổ hạnh ai bằng Đức Thích Ca

Chim hót trên vai, sương phủ áo

Hươu kề dưới gối, tuyết đơm hoa

Thử hỏi ai tìm chân lý ấy

Bên bờ sông giác Đức Thích Ca

(Bài&ảnh: Thiện Huệ)

_nh 12_resize _nh 01_resize _nh 02_resize _nh 03_resize _nh 04_resize _nh 05_resize _nh 06_resize _nh 07_resize _nh 08_resize _nh 09_resize _nh 10_resize _nh 11_resize

Bài viết liên quan