Lưu ý:  Mỗi lần nấu 250 g xã. Vỏ chanh khoảng 200 g. Nấu                       khoảng 2 lít còn lại 1 lít chia làm ba ngày uống. Ngày                     uống 3 lần sáng trưa và tối.

           Có viêm hay không cũng nên làm một lần uống để phòng               ngừa. Còn viên là uống cho đến khi thấy khỏe lại.

 

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh