BẢO CÁI

“Tượng trưng cho Phật Đảnh,Trung Quốc gọi là Bạch Tán, Tán (cái ô,dù) là vật dụng của tầng lớp Vua Chúa, Quý Tộc Ấn Độ Cổ Đai, biểu thị sự hàng phục ma chướng, thanh tịnh cát tường, cụ oai thế lực. Hiến cúng Tán cái có ý nghĩa cầu nguyện cho chúng sanh thoát khổ,được an lạc”(Theo nguyên văn ghi kèm trên bức phù điêu )

d8e_5241_resize

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh