Trân trọng kính mời Quý Tăng Ni, Quý Phật tử thưởng thức trực tiếp bản hòa âm mới tại đường link  sau:

Sáng tác: Vô Trụ Thiền Sư

Hòa âm và phối khí: Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

1 Trình bày: Hồ Trung Dũng

2. Ca sĩ : Vân Khánh

3. Tốp ca Nam Nữ :

4. Tốp ca (giọng nữ chính):

 

 

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh