07THÔNG BÁO ĐẠI LỄ VU LAN 2017 –  PL 2561

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật!

Cung kính ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng – Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni tôn kính!

Kính thưa toàn thể Quý Phật tử gần xa!

Cứ mỗi độ Thu về, chúng ta lại có dịp cử hành Đại lễ Vu Lan báo hiếu. Báo hiếu là bổn phận thiêng liêng của tất cả mọi người. Hằng năm, Chùa Long Hương đều long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan để Quý Phật tử có đầy đủ duyên lành bày tỏ lòng tri ân và báo ân của mình đến Ba Ngôi Tam Bảo, đến Cửu Huyền Thất Tổ, đối với Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp cũng như Cha Mẹ hiện tiền.

Năm nay, Chùa Long Hương trân trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày 27 tháng 7 năm Đinh Dậu ( ÂL) tức ngày 17/9/2017 ( Dương lịch).
– Trong Đại Lễ năm nay, Chùa có tổ chức trai đàn chẩn tế bắt đầu từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 năm Đinh Dậu( nhằm ngày 15 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2017). Nhân dịp này, quý Phật tử gần xa gửi danh sách cầu an cầu siêu về Chùa để Chư Tôn Đức Tăng Ni sắp xếp cầu an cầu siêu trong buổi trai đàn chẩn tế.
– Trong dịp này, Chùa Long Hương tổ chức cúng Thiên Tăng Hội. Năm nay, số lượng Chư Tăng Ni dự kiến về Chùa hơn 1.000 Tăng Ni. Đây là dịp để Quý Phật tử có duyên lành cúng dường Chư Tôn Đức Tăng Ni trong dịp lễ Thiên Tăng Hội.
– Ngoài ra, Chùa Long Hương cũng tổ chức phát quà từ thiện (khoảng 700 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000đ). Chúng tôi xin trân trọng kính báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý Phật tử và các nhà hảo tâm chung tay góp sức vào những công việc Phật sự của Chùa để Đại Lễ Vu Lan năm nay thành công tốt đẹp.
Đây là cơ hội quý báu để Quý Phật tử gần xa có duyên lành thể hiện thiết thực lòng tri ân và báo ân của mình đến           Ba Ngôi Tam Bảo, đến Cửu Huyền Thất Tổ, đối với Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp cũng như Cha Mẹ hiện tiền.

Chương trình buổi Đại lễ sẽ được Ban tổ chức tham khảo bàn bạc sau đó sẽ thông báo cụ thể sau.

Mời quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian đến tham dự để buổi Đại lễ thêm phần long trọng.

Xin thay mặt toàn thể Chùa Long Hương, trân trọng kính báo!

Thượng Tọa Thích Tuệ Hải
Trụ trì Chùa Long Hương – huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai
Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh