Thông báo

V/v tạm ngừng buổi giảng pháp ngày 08/4 ÂL

(nhằm ngày 12/5/2019) tại Chùa Long Hương

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

             Vì bận việc Phật sự nên Sư Phụ Thích Tuệ Hải sẽ tạm ngừng buổi giảng Pháp vào Chủ Nhật ngày 08/4 ÂL (nhằm ngày 12/05/2019) tại Chùa Long Hương.
             Kính thông báo đến quý Tăng Ni và Phật tử gần xa liễu tri.
                                                                                                                     Thay mặt chùa Long Hương
                                                                                                                     Thượng tọa Thích Tuệ Hải
                                                                                                                                  Kính báo

 

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh