THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CHÙA LONG HƯƠNG

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

           Chùa Long Hương xin trân trọng thông báo:

           Thượng Tọa Thích Tuệ Hải – Trụ Trì Chùa Long Hương xin trâng trọng thông báo thay đổi số điện thoại liên lạc số mới của Chùa Long Hương thành số 0906 258 258

                                                                                                        Trụ Trì Chùa Long Hương
                                                                                                         Thượng Tọa Thích Tuệ Hải
Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh