Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!
Quý Phật tử gần xa thân mến!

Chùa Long Hương xin kính thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử về việc thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của Sư Phụ trụ trì. Số tài khoản cũ tạm thời không còn sử dụng. Chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử phát tâm cúng dường Tam Bảo, hùn phước ấn tống Kinh Sách hoặc ủng hộ các hoạt động Phật sự của bổn tự vui lòng gửi về:
Số tài khoản VND: 0401003858585 
Số tài khoản USD: 0401372858585  Swiftcode:  BFTVVNVX
Chủ tài khoản: Đinh Kim Nga
Chi nhánh ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Số điện thoại: 0911.258.258
Email: tykheo.thichtuehai@yahoo.com                                                                      Địa chỉ: Chùa Long Hương, số 1141 Lý Thái Tổ, ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Chùa Long Hương trân trọng thông báo đến Chư tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử gần xa!

Chùa Long Hương, ngày 01/11 năm Mậu Tuất.

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh